بنیاد همایش

 
آمار بازدید
بازدید امروز : 213
بازدید کل : 288955
کاربران آنلاین : 2
فراخوان همایش"جهان شمولی آموزه های قرآنی و روایی در دنیای معاصر"                فراخوان دومین کنگره بین المللی و نهمین کنگره سراسری سرطان پستان

فراخوان همایش"جهان شمولی آموزه های قرآنی و روایی در دنیای معاصر"
فراخوان همایش"جهان شمولی آموزه های قرآنی و روایی در دنیای معاصر" ،فروردین 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/04 ادامه مطلبفراخوان دومین کنگره بین المللی و نهمین کنگره سراسری سرطان پستان
فراخوان دومین کنگره بین المللی و نهمین کنگره سراسری سرطان پستان ،مهر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/04 ادامه مطلبفراخوان چهاردهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی وآلرژی
فراخوان چهاردهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی وآلرژی ، اردیبهشت 1397 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/04 ادامه مطلبفراخوان ششمین کنگره کشوری سوختگی
فراخوان ششمین کنگره کشوری سوختگی، اسفند 1395 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/04 ادامه مطلبفراخوان ششمین کنگره ملی دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی
فراخوان ششمین کنگره ملی دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی ، اسفند 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/04 ادامه مطلبفراخوان همایش پژوهشی دانشجویی درمانهای زیبایی
فراخوان همایش پژوهشی دانشجویی درمانهای زیبایی ، اردیبهشت 1396 در شهر بندر انزلی برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/04 ادامه مطلبفراخوان سومین کنگره بین‌المللی تولید مثل
فراخوان سومین کنگره بین‌المللی تولید مثل ، اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/04 ادامه مطلبفراخوان سومین کنگره بین المللی و هشتمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
فراخوان سومین کنگره بین المللی و هشتمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، آذر 1396 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/04 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد سلامت، نشاط اجتماعی ، کارآفرینی و قهرمانی
فراخوان همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد سلامت، نشاط اجتماعی ، کارآفرینی و قهرمانی ، اسفند 1395 در شهر اهواز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/04 ادامه مطلبفراخوان اولین کنگره انجمن تله مدیسین ایران (پزشکی از راه دور)
فراخوان اولین کنگره انجمن تله مدیسین ایران (پزشکی از راه دور) ، اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/04 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
فراخوان سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری ، اسفند 1395 در شهر تبریز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/04 ادامه مطلبفراخوان اولین اجلاس منطقه ای جامعه ایمن
فراخوان اولین اجلاس منطقه ای جامعه ایمن ، اسفند 1395 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/04 ادامه مطلبفراخوان کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی معاصر جهان
فراخوان کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی معاصر جهان ، اسفند 1395 در شهر دبی برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/04 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی
فراخوان اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی، اردیبهشت 1396 در شهر زنجان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/04 ادامه مطلبفراخوان یازدهمين همايش ملی ارزيابي كيفيت نظام هاي دانشگاهی
فراخوان یازدهمين همايش ملی ارزيابي كيفيت نظام هاي دانشگاهی ، اردیبهشت 1396 در شهر تبریز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/03 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی جنگ نرم و پدافند غیر عامل در حوزه سلامت
فراخوان همایش ملی جنگ نرم و پدافند غیر عامل در حوزه سلامت ، اسفند 1395 در شهر خرم آباد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/03 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی نظام آموزش عالی و اقتصاد مقاومتی
فراخوان همایش ملی نظام آموزش عالی و اقتصاد مقاومتی ، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/03 ادامه مطلبفراخوان یازدهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی ایران
فراخوان یازدهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی ایران ، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/03 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
فراخوان کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 ، اسفند 1395 در شهر رشت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/03 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی روانشناسی کودک و نوجوان
فراخوان اولین همایش ملی روانشناسی کودک و نوجوان، اردیبهشت 1396 در شهر ملایر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/03 ادامه مطلبفراخوان همایش"جهان شمولی آموزه های قرآنی و روایی در دنیای معاصر"
فراخوان همایش"جهان شمولی آموزه های قرآنی و روایی در دنیای معاصر"، فروردین 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/03 ادامه مطلبفراخوان همایش پیشگیری از اعتیاد ومبارزه با مواد مخدر
فراخوان همایش پیشگیری از اعتیاد ومبارزه با مواد مخدر، اسفند 1395 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/03 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی
فراخوان پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی ، اسفند 1395 در شهر استانبول برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/03 ادامه مطلبفراخوان نخستین کنگره ملی دانشجویی پژوهش های نوین در روانشناسی شناختی
فراخوان نخستین کنگره ملی دانشجویی پژوهش های نوین در روانشناسی شناختی ، اردیبهشت 1396 در شهر رشت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/03 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش بین المللی ضرورت گفتگو در علوم انسانی(علوم انسانی و علوم اجتماعی جهانی)
فراخوان دومین همایش بین المللی ضرورت گفتگو در علوم انسانی(علوم انسانی و علوم اجتماعی جهانی)،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/03 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی ظرفیت شناسی و تأثیرگذاری فضای مجازی در ارتقای آموزش های دینی
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی ظرفیت شناسی و تأثیرگذاری فضای مجازی در ارتقای آموزش های دینی ،مهر 1396 در شهر قم برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/03 ادامه مطلبفراخوان نهمین همایش ملی آموزش
فراخوان نهمین همایش ملی آموزش ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/03 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش بین المللی ضرورت گفتگو در علوم انسانی ؛ جهانی سازی علوم انسانی - اجتماعی
فراخوان دومین همایش بین المللی ضرورت گفتگو در علوم انسانی؛ جهانی سازی علوم انسانی – اجتماعی ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/03 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی ، حقوق و علوم اجتماعی
فراخوان چهارمین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی ، حقوق و علوم اجتماعی ،اردیبهشت 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/03 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم ،اسفند 1395 در شهر رشت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/02 ادامه مطلبفراخوان ششمین كنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت،تعمیق و تکمیل الگوی پایه پیشرفت
فراخوان ششمین كنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت،تعمیق و تکمیل الگوی پایه پیشرفت ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/02 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی بهره وری دربخش دفاعی
فراخوان همایش ملی بهره وری دربخش دفاعی ،اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/02 ادامه مطلبفراخوان یازدهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری
فراخوان یازدهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری،اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/02 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی
فراخوان چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی ،اسفند 1395 در شهر استانبول برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند
1395/12/02 ادامه مطلبفراخوان ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت ،اقتصاد و علوم انسانی
فراخوان ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت ،اقتصاد و علوم انسانی ،خرداد 1396 در شهر لندن برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/02 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
فراخوان اولین کنفرانس حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی ،اردیبهشت 1396 در شهر ملایر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/02 ادامه مطلبفراخوان کنگره بین المللی حقوق و تکالیف شهروندی
فراخوان کنگره بین المللی حقوق و تکالیف شهروندی،اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/02 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی تمدن نوین اسلامی
فراخوان همایش ملی تمدن نوین اسلامی ،اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/02 ادامه مطلبفراخوان دومین دوسالانه همایش بین المللی خواندن
فراخوان دومین دوسالانه همایش بین المللی خواندن ،اردیبهشت 1396 در شهر سنندج برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/02 ادامه مطلبفراخوان دهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی
فراخوان دهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی،اردیبهشت 1396 در شهر قم برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/02 ادامه مطلبفراخوان اولین اجلاس منطقه ای جامعه ایمن
فراخوان اولین اجلاس منطقه ای جامعه ایمن ،اسفند 1395 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/02 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی نقش و جایگاه عربی نویسان و عربی سرایان ایرانی در رشد و شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی
فراخوان همایش ملی نقش و جایگاه عربی نویسان و عربی سرایان ایرانی در رشد و شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی ،مهر 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/02 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی فرش دستباف چهارمحال و بختیاری با محوریت تولید و صادرات
فراخوان همایش ملی فرش دستباف چهارمحال و بختیاری با محوریت تولید و صادرات،اسفند 1395 در شهر شهرکرد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/02 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش بین المللی شرق شناسی ، مطالعات ایرانی و یادمان بیدل دهلوی
فراخوان دومین همایش بین المللی شرق شناسی ، مطالعات ایرانی و یادمان بیدل دهلوی ،اسفند 1395 درکشور هند برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/01 ادامه مطلبفراخوان همایش نقش مطالعات زبان در توسعه اقتصادی، علمی، و فرهنگی ایران
فراخوان همایش نقش مطالعات زبان در توسعه اقتصادی، علمی، و فرهنگی ایران ،اسفند 1395 در شهر مراغه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/01 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی هزار و یک شب و ادبیات ایران و جهان
فراخوان همایش ملی هزار و یک شب و ادبیات ایران و جهان ،اردیبهشت 1396 در شهر همدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/01 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش ملی باستان شناسی ایران
فراخوان سومین همایش ملی باستان شناسی ایران ،آبان 1396 در شهر بیرجند برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/01 ادامه مطلبفراخوان نخستین همایش دوسالانه فرهنگ و زبان های باستانی
فراخوان نخستین همایش دوسالانه فرهنگ و زبان های باستانی ،اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/01 ادامه مطلبفراخوان کنگره بین المللی اخلاق در علوم و فناوری
فراخوان کنگره بین المللی اخلاق در علوم و فناوری ،آذر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/01 ادامه مطلبفراخوان نخستین همایش ملی نقد آراء و نظریه های صاحب نظران پیرامون مناسبات دولت و مردم در تاریخ ایران
فراخوان نخستین همایش ملی نقد آراء و نظریه های صاحب نظران پیرامون مناسبات دولت و مردم در تاریخ ایران ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/01 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی ؛ نگاهی تازه به آثار مولانا
فراخوان سومین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی ؛ نگاهی تازه به آثار مولانا ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/01 ادامه مطلبفراخوان همایش بین المللی بزرگداشت علامه اقبال لاهوری
فراخوان همایش بین المللی بزرگداشت علامه اقبال لاهوری ،اردیبهشت 1396 در شهر زاهدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/01 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس آموزش زبان انگلیسی
فراخوان چهارمین کنفرانس آموزش زبان انگلیسی ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/01 ادامه مطلبفراخوان سومین سمینار نظریه عملگرها و کاربردهای آن
فراخوان سومین سمینار نظریه عملگرها و کاربردهای آن ،اسفند 1395 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/01 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران (کام)
فراخوان پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران (کام) ،فروردین 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/01 ادامه مطلبفراخوان نوزدهمین کنگره ملی شیمی ایران
فراخوان نوزدهمین کنگره ملی شیمی ایران ،اسفند 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/01 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش کاربرد فناوری های هسته ای در صنعت
فراخوان اولین همایش کاربرد فناوری های هسته ای در صنعت ،اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/01 ادامه مطلبفراخوان هشتمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور
فراخوان هشتمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور ،اردیبهشت 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/30 ادامه مطلبفراخوان دهمین کنفرانس بین المللی مواد مغناطیسی و ابررسانایی
فراخوان دهمین کنفرانس بین المللی مواد مغناطیسی و ابررسانایی،شهریور 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/30 ادامه مطلبفراخوان ششمین کنفرانس بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار
فراخوان ششمین کنفرانس بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار ،آبان 1396 در شهر کیش برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/30 ادامه مطلبفراخواناولین کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی
فراخوان اولین کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی ،اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/30 ادامه مطلبفراخوان پنجمین گردهمایی بین المللی سالانه سیستم های ابعاد پایین
فراخوان پنجمین گردهمایی بین المللی سالانه سیستمهای ابعادپایین،خرداد 1396 در شهر تبریز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/30 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی گیاه شناسی و ارتباط آن با سایر علوم
فراخوان اولین همایش ملی گیاه شناسی و ارتباط آن با سایر علوم ،خرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند
1395/11/30 ادامه مطلبفراخوان بیست‌ و سومین گردهمایی فیزیک ماده چگال و مدرسه فازهای توپولوژیک ماده
فراخوان بیست‌وسومین گردهمایی فیزیک ماده چگال و مدرسه فازهای توپولوژیک ماده،اردیبهشت 1396 در شهر زنجان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/30 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی ریاضی و آمار
فراخوان اولین همایش ملی ریاضی و آمار،بهمن 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/30 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در بیوتکنولوژی
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در بیوتکنولوژی ،فروردین 1396 در شهر زاهدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/30 ادامه مطلبفراخوان ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی ،علوم و تکنولوژی
فراخوان ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی ،علوم و تکنولوژی،خرداد 1396 در شهر لندن برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/30 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی الگوریتم های فرا ابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
فراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی الگوریتم های فرا ابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی،اردیبهشت 1396 در شهر نجف آباد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/30 ادامه مطلبفراخوان نهمین سمینار هندسه و توپولوژی
فراخوان نهمین سمینار هندسه وتوپولوژی ،مرداد 1396 در شهر مراغه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/30 ادامه مطلبفراخوان نخستین کنفرانس بین­ المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران
فراخوان نخستین کنفرانس بین­ المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران ،شهریور 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/30 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی گیاهان دارویی
فراخوان همایش ملی گیاهان دارویی ،اسفند 1395 در شهر شاهرود برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/30 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
فراخوان چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/27 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس ملی محیط زیست و منابع طبیعی
فراخوان سومین کنفرانس ملی محیط زیست و منابع طبیعی ،اسفند 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/27 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس ملی محیط زیست و منابع طبیعی
فراخوان سومین کنفرانس ملی محیط زیست و منابع طبیعی ،اسفند 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/27 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
فراخوان اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی،اسفند 1395 در شهر جیرفت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/27 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش ملی انرژی، محیط زیست ، کشاورزی و توسعه پایدار
فراخوان سومین همایش ملی انرژی، محیط زیست ، کشاورزی و توسعه پایدار،اسفند 1395 در شهر سنندج برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/27 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش ملی پایش و پیش‎آگاهی در گیاه ‎پزشکی
فراخوان دومین همایش ملی پایش و پیش‎آگاهی در گیاه‎پزشکی،اسفند 1395 در شهر گنبد کاووس برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/27 ادامه مطلبفراخوان مقاله همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران
فراخوان مقاله همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران ، فروردین 1396 در شهر سبزوار برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/27 ادامه مطلبفراخوان مقالات اولین همایش ملی گیاه شناسی و ارتباط آن با سایر علوم
فراخوان همایش ملی آب وسازه های هیدرولیکی ، خرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/27 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
فراخوان همایش ملی آب وسازه های هیدرولیکی ، اسفند 1395 در شهر دزفول برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/27 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس فیزیولوژی گیاهی ایران
فراخوان پنجمین کنفرانس فیزیولوژی گیاهی ایران، شهریور 1396 در شهر زنجان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/27 ادامه مطلبفراخوان مقاله اولین همایش ملی مدیریت فضای سبز ایران
فراخوان مقاله اولین همایش ملی مدیریت فضای سبز ایران، شهریور 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/27 ادامه مطلبفراخوان مقالات پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
فراخوان مقالات پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ، شهریور 1396 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/27 ادامه مطلبفراخوان هشتمین کنفرانس علمی-پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
فراخوان هشتمین کنفرانس علمی-پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک ، بهمن 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/27 ادامه مطلبفراخوان مقاله چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر با محوریت اصلاح الگوی مصرف آب در کشاورزی
فراخوان مقاله چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر با محوریت اصلاح الگوی مصرف آب در کشاورزی، شهریور 1396 در شهر کرمان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/27 ادامه مطلبفراخوان مقاله اولین همایش ملی دانشگاه سبز
فراخوان مقاله اولین همایش ملی دانشگاه سبز، اسفند 1395 در شهر بوشهر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/27 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش آموزش تاریخ در مدارس
فراخوان سومین همایش آموزش تاریخ در مدارس، اردیبهشت 1396 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/26 ادامه مطلبفراخوان نهمین همایش کاربران چشمه نور ایران
فراخوان نهمین همایش کاربران چشمه نور ایران، اردیبهشت 1396 در شهر قزوین برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/26 ادامه مطلبفراخوان مقاله اولین همایش ملی شرکت های دانش بنیان ،فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور
فراخوان مقاله اولین همایش ملی شرکت های دانش بنیان ،فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور، اسفند 1395 در شهر جابهار برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/26 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی
فراخوان مقالات دومین همایش بین المللی اقتصاد شهری، اسفند 1395 در شهر استانبول برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/26 ادامه مطلبفراخوان مقالات دومین همایش بین المللی اقتصاد شهری
فراخوان مقالات دومین همایش بین المللی اقتصاد شهری، تیر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/26 ادامه مطلبفراخوان مقاله اولین همایش ملی اقتصاد خلاق
فراخوان مقاله اولین همایش ملی اقتصاد خلاق، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/26 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی سازمان دفاعی دانش بنیان
فراخوان همایش ملی سازمان دفاعی دانش بنیان، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/26 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی اقتصاد کلان ایران
فراخوان همایش ملی اقتصاد کلان ایران، اسفند 1395 در شهر گنبد کاووس برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/26 ادامه مطلبفراخوان نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد کارآفرینی و صنعت توریسم
فراخوان نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد کارآفرینی و صنعت توریسم، بهمن 1395 در شهر تفلیس برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/26 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی علو م انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و تاکید بر پژوهش های نوین
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی علو م انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و تاکید بر پژوهش های نوین، اسفند 1395 در شهر مازندران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/26 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس مدیریت و اقتصاد جهانی
فراخوان اولین کنفرانس مدیریت و اقتصاد جهانی، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/26 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی
فراخوان کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی، اسفند 1395 در شهر دبی برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/26 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی برجام
فراخوان کنفرانس ملی برجام، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/26 ادامه مطلبفراخوان مقاله همایش بررسی ابعاد فرهنگی اقتصاد مقاومتی
فراخوان مقاله همایش بررسی ابعاد فرهنگی اقتصاد مقاومتی، اردیبهشت 1396 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/25 ادامه مطلبفراخوان نخستین همایش ملی حقوق بازار سرمایه
فراخوان نخستین همایش ملی حقوق بازار سرمایه، اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/25 ادامه مطلبفراخوان مقاله همایش ملی راهبردهای توسعه شرق ایران
فراخوان مقاله همایش ملی راهبردهای توسعه شرق ایران، اردیبهشت 1396 در شهر زاهدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/25 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش‌ بین‌المللی اقتصاد مقاومتی ؛ مدیریت نااطمینانی و ضربه پذیری
فراخوان اولین همایش‌ بین‌المللی اقتصاد مقاومتی ؛ مدیریت نااطمینانی و ضربه پذیری، تیر1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/25 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت
فراخوان پنجمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت، اسفند 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/25 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس جهانی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت ،اقتصاد ،حسابداری و علوم انسانی
فراخوان چهارمین کنفرانس جهانی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت ،اقتصاد ،حسابداری و علوم انسانی ، اردیبهشت 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/25 ادامه مطلب
فراخوان مقاله نهمین همایش ملی مهندسی مکانیک
فراخوان مقاله نهمین همایش ملی مهندسی مکانیک، بهمن 1395 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/25 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر (IPRIA 2017)
فراخوان سومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر (IPRIA 2017)، فروردین 1396 در شهر شهرکرد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/25 ادامه مطلبفراخوان سومین کنگره انجمن مهندسی صوتیات ایران
فراخوان سومین کنگره انجمن مهندسی صوتیات ایران ، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/25 ادامه مطلبفراخوان بیست ودومین کنفرانس ملی سالانه کامپيوتر ایران
فراخوان بیست ودومین کنفرانس ملی سالانه کامپيوتر ایران، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/25 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی
فراخوان اولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی، اردیبهشت 1396 در شهر بجنورد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/25 ادامه مطلبفراخوان مقاله دومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری
فراخوان مقاله دومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/25 ادامه مطلبفراخوان مقاله اولین همایش ملی معماری ماندگار
فراخوان مقاله اولین همایش ملی معماری ماندگار، اسفند 1395 در شهر دماوند برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/25 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
فراخوان چهارمین همایش کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی، اسفند 1395 در شهر تربت حیدریه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/25 ادامه مطلبفراخوان مقاله سومین همایش ملی برق و کامپیوتر
فراخوان مقاله سومین همایش ملی برق و کامپیوتر ، اردیبهشت 1396 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/24 ادامه مطلبفراخوان پنجمن کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران
فراخوان پنجمن کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران، اسفند 1395 در شهر قزوین برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/24 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی
فراخوان سومین کنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی ، اسفند 1395 در شهر استانبول برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/24 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی
فراخوان اولین کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی ، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/24 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی تازه های مدیریت شهری ،عمران و فناوری در معماری مدرن
فراخوان کنفرانس بین المللی تازه های مدیریت شهری ،عمران و فناوری در معماری مدرن، اسفند 1395 در شهر دبی برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/24 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات
فراخوان کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات ، اسفند 1395 در شهر دبی برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/24 ادامه مطلبفراخوان مقالات چهارمین همایش ملی معادن روباز
فراخوان مقالات چهارمین همایش ملی معادن روباز، اردیبهشت 1396 در شهر کرمان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/24 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی ریاضی: مهندسی پیشرفته با تکنیک های ریاضی
فراخوان دومین کنفرانس ملی ریاضی: مهندسی پیشرفته با تکنیک های ریاضی، فروردین 1396 در شهر ارومیه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/24 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی
فراخوان اولین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی، اردیبهشت 1396 در شهر چالوس برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/24 ادامه مطلبفراخوان پنجمین گردهمایی بین المللی سالانه سیستمهای ابعاد پایین
فراخوان پنجمین گردهمایی بین المللی سالانه سیستمهای ابعاد پایین، خرداد 1396 در شهر تبریز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/24 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
فراخوان چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی، اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/24 ادامه مطلبفراخوان مقاله اولین همایش ملی مراکز داده ، زیر ساخت و سرویس ها
فراخوان مقاله اولین همایش ملی مراکز داده ، زیر ساخت و سرویس ها، اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/24 ادامه مطلبفراخوان مقالات اولین کنگره ملی برق و انرژی
فراخوان مقالات اولین کنگره ملی برق و انرژی، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/24 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما
فراخوان پنجمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/24 ادامه مطلبفراخوان مقالات پنجمین کنفرانس ملی بتن خود تراکم ایران و اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی
فراخوان مقالات پنجمین کنفرانس ملی بتن خود تراکم ایران و اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی ، تیر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/24 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس بین‌المللی رفتار بلندمدت و فن‌آوری‌های نوسازی سازگار با محیط زیست سدها
فراخوان چهارمین کنفرانس بین‌المللی رفتار بلندمدت و فن‌آوری‌های نوسازی سازگار با محیط زیست سدها، مهر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/12 ادامه مطلبفراخوان چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
فراخوان چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر، شهریور 1396 در شهر کرمان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/12 ادامه مطلبفراخوان پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
فراخوان پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، شهریور 1396 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/12 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
فراخوان کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر، مرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/12 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
فراخوان دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه، مرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/12 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
فراخوان اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران، تیر 1396 در شهر تبریز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/12 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
فراخوان سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم، تیر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/12 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش علمی پژوهشی معراج رسول اکرم (ص) پیام آور خوبی ها
فراخوان اولین همایش علمی پژوهشی معراج رسول اکرم (ص) پیام آور خوبی ها، خرداد 1396 در شهر رشت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/12 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش سالانه شیمی و مهندسی شیمی ایران
فراخوان اولین همایش سالانه شیمی و مهندسی شیمی ایران، خرداد 1396 در شهر کیش برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/12 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش سراسری توسعه پایدار در انرژی و محیط زیست
فراخوان اولین همایش سراسری توسعه پایدار در انرژی و محیط زیست، خرداد 1396 در شهر کیش برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/12 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی
فراخوان دومین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی، خرداد 1396 در شهر کیش برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/12 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی
فراخوان دومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی، خرداد 1396 در شهر کیش برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/12 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین در آبزیان
فراخوان دومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین در آبزیان، خرداد 1396 در شهر ملایر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/12 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی تحولات مسوولیت کیفری در نظام حقوقی ایران؛ چالش ها و راهکارها
فراخوان همایش ملی تحولات مسوولیت کیفری در نظام حقوقی ایران؛ چالش ها و راهکارها، خرداد 1396 در شهر چالوس برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/12 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم
فراخوان کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم، خرداد 1396 در شهر رشت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/11 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»
فراخوان چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»، اردیبهشت 1396 در شهر قزوین برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/11 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک، مهندسی عمران، معماری و مهندسی لرزه ای شهری
فراخوان سومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک، مهندسی عمران، معماری و مهندسی لرزه ای شهری ، اردیبهشت 1396 در شهر استانبول برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/11 ادامه مطلبفراخوان همایش جایگاه نقوش تزئینی در کیفیت بصری آثار هنر اسلامی
فراخوان همایش جایگاه نقوش تزئینی در کیفیت بصری آثار هنر اسلامی، اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/11 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی مرکز داده زیرساخت وسرویس ها
فراخوان اولین همایش ملی مرکز داده زیرساخت وسرویس ها، اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/11 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت‌های اخیر در مهندسی راه آهن
فراخوان پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت‌های اخیر در مهندسی راه آهن، اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/11 ادامه مطلبفراخوان پنجمین همایش سالانه مدیریت و برند سازی
فراخوان پنجمین همایش سالانه مدیریت و برند سازی، اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/11 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی الگوریتم‌های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
فراخوان دومین کنفرانس ملی الگوریتم‌های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی، اردیبهشت 1396 در شهر نجف آباد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/11 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
فراخوان سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری، اردیبهشت 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/11 ادامه مطلبفراخوان اولین سمینار ملی بررسی چالش ها و راهکارهای مهندسی و مدیریتی دریاچه ارومیه
فراخوان اولین سمینار ملی بررسی چالش ها و راهکارهای مهندسی و مدیریتی دریاچه ارومیه، اردیبهشت 1396 در شهر تبریز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/11 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
فراخوان اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی، اردیبهشت 1396 در شهر اردکان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/11 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش بین المللی کاربرد علوم مهندسی در توسعه و پیشرفت ایران 1404
فراخوان اولین همایش بین المللی کاربرد علوم مهندسی در توسعه و پیشرفت ایران 1404، اردیبهشت 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/11 ادامه مطلبفراخوان نخستین کنفرانس بین المللی استراتژی های شهر هوشمند و محیط زیست هوشمند
فراخوان نخستین کنفرانس بین المللی استراتژی های شهر هوشمند و محیط زیست هوشمند، اردیبهشت 1396 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/11 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی
فراخوان اولین همایش اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی، اردیبهشت 1396 در شهر زنجان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/11 ادامه مطلبفراخوان نخستین همایش ملی پژوهش‌های نوین میان‌رشته‌ای و کاربردی در علوم انسانی
فراخوان نخستین همایش ملی پژوهش‌های نوین میان‌رشته‌ای و کاربردی در علوم انسانی، اردیبهشت 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/10 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
فراخوان سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی، اردیبهشت 1396 در شهر کرمان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/10 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی زنجیره تامین سبز
فراخوان کنفرانس بین المللی زنجیره تامین سبز، اردیبهشت 1396 در شهر لاهیجان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/10 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران
فراخوان کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران، اردیبهشت 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/10 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت، اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/10 ادامه مطلبفراخوان دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
فراخوان دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران، اردیبهشت 1396 در شهر بابلسر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/10 ادامه مطلبفراخوان بیست و نهمین سمینار تخصصی بقیه الله (عج)
فراخوان بیست و نهمین سمینار تخصصی بقیه الله (عج)، اردیبهشت 1396 در شهر مرودشت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/10 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی
فراخوان اولین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی، اردیبهشت 1396 در شهر بجنورد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/10 ادامه مطلبفراخوان بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
فراخوان بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک، اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/10 ادامه مطلبفراخوان نخستین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی عمران،GIS و علوم وابسته
فراخوان نخستین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی عمران،GIS و علوم وابسته، اردیبهشت 1396 در شهر دبی برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/10 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی
فراخوان اولین همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی، اردیبهشت 1396 در شهر فریدون شهر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/10 ادامه مطلبفراخوان دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
فراخوان دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور، اردیبهشت 1396 در شهر تبریز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/10 ادامه مطلبفراخوان هفتمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
فراخوان هفتمین کنفرانس ملی زلزله و سازه، اردیبهشت 1396 در شهر کرمان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/10 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
فراخوان دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی، اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/10 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی زیویه
فراخوان اولین همایش ملی زیویه، اردیبهشت 1396 در شهر سقز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/09 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش ملی نانو فناوری در کشاورزی
فراخوان چهارمین همایش ملی نانو فناوری در کشاورزی، اردیبهشت 1396 در شهر کرج برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/09 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری، اردیبهشت 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/09 ادامه مطلبفراخوان نخستین کنگره ملی دانشجویی پژوهش های نوین در روان شناختی
فراخوان نخستین کنگره ملی دانشجویی پژوهش های نوین در روان شناختی، اردیبهشت 1396 در شهر گیلان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/09 ادامه مطلبفراخوان همایش بررسی ابعاد فرهنگی اقتصاد مقاومتی
فراخوان همایش بررسی ابعاد فرهنگی اقتصاد مقاومتی، اردیبهشت 1396 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/09 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش ملی برق و کامپیوتر امین
فراخوان سومین همایش ملی برق و کامپیوتر امین، اردیبهشت 1396 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/09 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس ملی بهینه‌سازی در علوم و مهندسی
فراخوان سومین کنفرانس ملی بهینه‌سازی در علوم و مهندسی، فروردین 1396 در شهر بابل برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/09 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران
فراخوان همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران، فروردین 1396 در شهر سبزوار برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/09 ادامه مطلبفراخوان سومین کنگره ملی و دومین کنگره بین‌المللی سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی
فراخوان سومین کنگره ملی و دومین کنگره بین‌المللی سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی، فروردین 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/09 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی، فروردین 1396 در شهر مازندران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/09 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران
فراخوان سومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران، فروردین 1396 در شهر شهرکرد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/09 ادامه مطلبفراخوان همایش بین المللی عدالت و اخلاق در مکتب اهل بیت (ع) با تأکید بر سیره و آموزه های امام رضا (ع)
فراخوان همایش بین المللی عدالت و اخلاق در مکتب اهل بیت (ع) با تأکید بر سیره و آموزه های امام رضا (ع)، فروردین 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/09 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی ریاضی:مهندسی پیشرفته با تکنیک های ریاضی
فراخوان دومین کنفرانس ملی ریاضی:مهندسی پیشرفته با تکنیک های ریاضی، فروردین 1396 در شهر ارومیه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/09 ادامه مطلبفراخوان سومین کنگره راهبردی نفت و نیرو
فراخوان سومین کنگره راهبردی نفت و نیرو، مهر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/09 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء کاربردها و زیرساخت ها
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء کاربردها و زیرساخت ها، فروردین 1396 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/06 ادامه مطلبفراخوان همایش دستاوردهای نوین در هوافضا و صنعت هواپیمایی ایران
فراخوان همایش دستاوردهای نوین در هوافضا و صنعت هواپیمایی ایران، فروردین 1396 در شهر کرمان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/06 ادامه مطلبفراخوان یازدهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک ECDC2017
فراخوان یازدهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک ECDC2017، فروردین 1396 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/06 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا
فراخوان کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا، فروردین 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/06 ادامه مطلبفراخوان دوازدهمین همایش مجازی بین المللی تحولات جدید ایران و جهان
فراخوان دوازدهمین همایش مجازی بین المللی تحولات جدید ایران و جهان، فروردین 1396 در شهر قزوین برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/06 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس پژوهش های نوین در علوم و مهندسی
فراخوان کنفرانس پژوهش های نوین در علوم و مهندسی، اسفند 1395 در شهر قزوین برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/06 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی علوم پایه و مهندسی با محوریت اقتصاد مقاومتی و صنعت دانش بنیان
فراخوان کنفرانس ملی علوم پایه و مهندسی با محوریت اقتصاد مقاومتی و صنعت دانش بنیان، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/06 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
فراخوان پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/06 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی علوم مهندسی با رویکرد انرژی های نو
فراخوان کنفرانس ملی علوم مهندسی با رویکرد انرژی های نو، اسفند 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/06 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس مجازی علوم مهندسی وفناوری نانو
فراخوان اولین کنفرانس مجازی علوم مهندسی وفناوری نانو، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/06 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی
فراخوان دومین کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی، اسفند 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/06 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی
فراخوان دومین کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی، اسفند 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/06 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت
فراخوان دومین کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت، اسفند 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/06 ادامه مطلبفراخوان بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
فراخوان بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/06 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش علمی و کاربردی الگوی مطلوب فرماندهی نظامی در چشم انداز تمدن نوین اسلامی
فراخوان دومین همایش علمی و کاربردی الگوی مطلوب فرماندهی نظامی در چشم انداز تمدن نوین اسلامی، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/06 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر
فراخوان دومین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر، اسفند 1395 در شهر خرم آباد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/05 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش حقوق و امور مدنی
فراخوان اولین همایش حقوق و امور مدنی، اسفند 1395 در شهر نطنز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/05 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین علوم انسانی و مدیریت
فراخوان پنجمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین علوم انسانی و مدیریت، اسفند 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/05 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی
فراخوان اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی، اسفند 1395 در شهر البرز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/05 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
فراخوان چهارمین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در صنعت ساختمان، اسفند 1395 در شهر میبد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/05 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش ملی توسعه پایدار استان کهکیلویه و بویر احمد
فراخوان دومین همایش ملی توسعه پایدار استان کهکیلویه و بویر احمد، اسفند 1395 در شهر یاسوج برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/05 ادامه مطلبفراخوان همایش آموزه‌های اسلامی، انسان معاصر و نظام خانواده
فراخوان همایش آموزه‌های اسلامی، انسان معاصر و نظام خانواده، اسفند 1395 در شهر ساری برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/05 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
فراخوان دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، اسفند 1395 در شهر بابل برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/05 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی نگرشی نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
فراخوان اولین همایش ملی نگرشی نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، اسفند 1395 در شهر کرمانشاه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/05 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
فراخوان اولین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/05 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین، اسفند 1395 در شهر بهشهر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/05 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی شرکتهای دانش بنیان فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور
فراخوان همایش ملی شرکتهای دانش بنیان فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور، اسفند 1395 در شهر چابهار برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/05 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش ملی حسابداری،مدیریت و اقتصاد ایران
فراخوان سومین همایش ملی حسابداری،مدیریت و اقتصاد ایران، اسفند 1395 در شهر بندرگز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/05 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش ملی انرژی،محیط زیست،کشاورزی و توسعه پایدار
فراخوان سومین همایش ملی انرژی،محیط زیست،کشاورزی و توسعه پایدار، اسفند 1395 در شهر سنندج برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/05 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس انرژی های نو و تولید پراکنده ایران
فراخوان پنجمین کنفرانس انرژی های نو و تولید پراکنده ایران، اسفند 1395 در شهر رشت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/04 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس حوادث و آسیب‌پذیری‌های امنیت فضای تبادل اطلاعات
فراخوان دومین کنفرانس حوادث و آسیب‌پذیری‌های امنیت فضای تبادل اطلاعات، اسفند 1395 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/04 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی، اسفند 1395 در شهر رشت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/04 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم ، اسفند 1395 در شهر رشت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/04 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری، قهرمانی و گردشگری
فراخوان اولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری، قهرمانی و گردشگری ، اسفند 1395 در شهر اهواز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/04 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی پیشگیری از اعتیاد
فراخوان همایش ملی پیشگیری از اعتیاد، اسفند 1395 در شهر شاهین شهر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/04 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
فراخوان سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/04 ادامه مطلبفراخوان دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
فراخوان دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/04 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس سیستم های نوین مخابرات بی سیم
فراخوان دومین کنفرانس سیستم های نوین مخابرات بی سیم، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/04 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران (شانزدهمین کنفرانس سیستمهای فازی و چهاردهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند)
فراخوان پنجمین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران (شانزدهمین کنفرانس سیستمهای فازی و چهاردهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند)، اسفند 1395 در شهر قزوین برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/04 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
فراخوان سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری، اسفند 1395 در شهر تبریز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/04 ادامه مطلبفراخوان نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
فراخوان نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اسفند 1395 در شهر لارستان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/04 ادامه مطلبفراخوان هشتمین اجلاس آسیایی جامعه ایمن و اولین اجلاس منطقه ای جامعه ایمن مشهد ۲۰۱۷
فراخوان هشتمین اجلاس آسیایی جامعه ایمن و اولین اجلاس منطقه ای جامعه ایمن مشهد ۲۰۱۷، اسفند 1395 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/04 ادامه مطلبفراخوان ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
فراخوان ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/04 ادامه مطلبفراخوان نخستین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی
فراخوان نخستین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی، اسفند 1395 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/03 ادامه مطلبفراخوان نخستین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
فراخوان نخستین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، اسفند 1395 در شهر کردستان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/03 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
فراخوان سومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/03 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش ملی اقتصاد مقاومتی با رویکرد اقدام و عمل
فراخوان چهارمین همایش ملی اقتصاد مقاومتی با رویکرد اقدام و عمل، اسفند 1395 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/03 ادامه مطلبفراخوان کنگره ژنتیک و بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران(گیاهی-جانوری-انسانی)
فراخوان کنگره ژنتیک و بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران(گیاهی-جانوری-انسانی) ، اسفند 1395 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/03 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/03 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در علوم و صنایع غذایی و گردشگری ایران
فراخوان اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در علوم و صنایع غذایی و گردشگری ایران، اسفند 1395 در شهر گرگان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/03 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی کاربرد الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی سیستم های صنعتی و خدماتی
فراخوان اولین کنفرانس ملی کاربرد الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی سیستم های صنعتی و خدماتی، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/03 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش ملی دستاوردهای جدید در علوم ورزشی
فراخوان چهارمین همایش ملی دستاوردهای جدید در علوم ورزشی، اسفند 1395 در شهر گرگان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/03 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی جایگاه زنان در سند چشم انداز 20ساله ایران 1404
فراخوان همایش ملی جایگاه زنان در سند چشم انداز 20ساله ایران 1404، اسفند 1395 در شهر بندر عباس برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/03 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی تسامح و مدارا در فرهنگ ایران و اسلام
فراخوان همایش ملی تسامح و مدارا در فرهنگ ایران و اسلام، اسفند 1395 در شهر نجف آباد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/03 ادامه مطلبفراخوان نخستین همایش منطقه ای ظرفیت ها و پتانسیل های توسعه بانه
فراخوان نخستین همایش منطقه ای ظرفیت ها و پتانسیل های توسعه بانه، اسفند 1395 در شهر بانه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/03 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
فراخوان اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی، اسفند 1395 در شهر جیرفت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/03 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
فراخوان اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی، اسفند 1395 در شهر جیرفت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/03 ادامه مطلبفراخوان نخستین همایش رودوزی های سنتی سیستان و بلوچستان
فراخوان نخستین همایش رودوزی های سنتی سیستان و بلوچستان، اسفند 1395 در شهر زاهدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/03 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی معماری و شهرسازی از نظریه تا عمل
فراخوان همایش ملی معماری و شهرسازی از نظریه تا عمل، اسفند 1395 در شهر قوچان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/03 ادامه مطلبفراخوان شانزدهمین کنگره مهندسی شیمی
فراخوان شانزدهمین کنگره مهندسی شیمی، اسفند 1395 در شهر قوچان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/03 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/03 ادامه مطلبفراخوان اولین جشنواره ملی دستاوردهای دانشگاهی در کارآفرینی روستا
فراخوان اولین جشنواره ملی دستاوردهای دانشگاهی در کارآفرینی روستا، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/03 ادامه مطلبفراخوان دهمین کنفرانس داده کاوی ایران
فراخوان دهمین کنفرانس داده کاوی ایران، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/03 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی آینده نگری تحول خانواده و جایگاه زنان در ایران
فراخوان همایش ملی آینده نگری تحول خانواده و جایگاه زنان در ایران، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/03 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی مبانی طراحی موزه های دفاع مقدس
فراخوان همایش ملی مبانی طراحی موزه های دفاع مقدس، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/02 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/02 ادامه مطلبفراخوان کارگاه آموزشی بین المللی تغذیه آبزیان در قفس
فراخوان کارگاه آموزشی بین المللی تغذیه آبزیان در قفس ، بهمن 1395 در شهر کرج برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/02 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
فراخوان کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21، اسفند 1395 در شهر رشت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/29 ادامه مطلبفراخوان دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
فراخوان دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/29 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران، اسفند 1395 در شهر قم برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/28 ادامه مطلبفراخوان نخستین همایش ملی انرژی های نو و توسعه پایدار
فراخوان نخستین همایش ملی انرژی های نو و توسعه پایدار ، اسفند 1395 در شهر ایرانشهر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/28 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی فرصت­ها و محدودیت­های سرمایه­ گذاری در حوزه صنعت خراسان جنوبی
فراخوان اولین کنفرانس ملی فرصت­ها و محدودیت­های سرمایه­ گذاری در حوزه صنعت خراسان جنوبی، اسفند 1395 در شهر بیرجند برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/28 ادامه مطلبفراخوان کنگره بین المللی حقوق شهروندی
فراخوان کنگره بین المللی حقوق شهروندی، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/28 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
فراخوان چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، اسفند 1395 در شهر بابلسر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/28 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی
فراخوان اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی، اسفند 1395 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/28 ادامه مطلبفاخوان همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
فراخوان همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/28 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی
فراخوان کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/28 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
فراخوان سومین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اسفند 1395 در شهر قائم شهر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/28 ادامه مطلبفراخوان همایش نقش مطالعات زبان در توسعه اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران
فراخوان همایش نقش مطالعات زبان در توسعه اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران، اسفند 1395 در شهر مراغه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/28 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی فناوری نانو
فراخوان اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)، اسفند 1395 در شهر قدس برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/28 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
فراخوان اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)، اسفند 1395 در شهر ملایر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/28 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری
فراخوان دومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/27 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم کشاورزی و صنایع غذایی
فراخوان سومین همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم کشاورزی و صنایع غذایی، اسفند 1395 در شهر آزاد شهر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/27 ادامه مطلبفراخوان همایش بارداری ایمن
فراخوان همایش بارداری ایمن، اسفند 1395 در شهر گرگان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/27 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش ملی مهندسی نفت ایران
فراخوان دومین همایش ملی مهندسی نفت ایران، اسفند 1395 در شهر امیدیه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/27 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس مدیران زنجیره تامین و لجستیک
فراخوان دومین کنفرانس مدیران زنجیره تامین و لجستیک، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/27 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس مدیریت به روز
فراخوان کنفرانس مدیریت به روز ، اسفند 1395 در آلمان شهر فرانکفورت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/27 ادامه مطلبفراخوان هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
فراخوان هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران، اسفند 1395 در شهر اهواز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/27 ادامه مطلبفراخوان هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
فراخوان هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران، اسفند 1395 در شهر اهواز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/27 ادامه مطلبفراخوان هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت و کاربردهای فناوری و اطلاعات
فراخوان هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت و کاربردهای فناوری و اطلاعات، اسفند 1395 در شهر مازندران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/27 ادامه مطلبفراخوان ششمین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
فراخوان ششمین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار، اسفند 1395 در شهر بندر عباس برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/27 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
فراخوان چهارمین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران، اسفند 1395 در شهر بندر عباس برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/27 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش ملی سبک زندگی اسلامی - ایرانی (چرایی و چگونگی ها)
فراخوان دومین همایش ملی سبک زندگی اسلامی - ایرانی (چرایی و چگونگی ها)، اسفند 1395 در شهر مینودشت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/27 ادامه مطلبtفراخوان سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
فراخوان سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، اسفند 1395 در شهر بابلسر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/27 ادامه مطلبفراخوان نخستین همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام
فراخوان نخستین همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام، اسفند 1395 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/26 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن، اسفند 1395 در شهر گلستان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/26 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی راهبردهای توسعه شرق ایران
فراخوان کنفرانس ملی راهبردهای توسعه شرق ایران، اسفند 1395 در شهر سیستان و بلوچستان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/26 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی نظام آموزشی عالی و اقتصاد مقاومتی
فراخوان همایش ملی نظام آموزشی عالی و اقتصاد مقاومتی، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/26 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی مهندسی شهرسازی، عمران و معماری
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی مهندسی شهرسازی، عمران و معماری، اسفند 1395 در شهر قم برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/26 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس توسعه پژوهش های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
فراخوان کنفرانس توسعه پژوهش های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، اسفند 1395 در شهر تربت جام برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/26 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس سالانه انرژی پاک
فراخوان پنجمین کنفرانس سالانه انرژی پاک، اسفند 1395 در شهر کرمان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/26 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر، اسفند 1395 در شهر تبریز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/26 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی موزه های دفاع مقدس و گردشگری
فراخوان همایش ملی موزه های دفاع مقدس و گردشگری، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/26 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی اقتصاد خلاق
فراخوان اولین همایش ملی اقتصاد خلاق، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/26 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی اشتغال دانش بنیان
فراخوان اولین همایش ملی اشتغال دانش بنیان، اسفند 1395 در شهر سنندج برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/26 ادامه مطلبفراخوان شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن های هوافضای ایران
فراخوان شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن های هوافضای ایران، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/26 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی انرژی های پاک و سیستم های تولید همزمان
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی انرژی های پاک و سیستم های تولید همزمان، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/26 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر
فراخوان کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر، اسفند 1395 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/26 ادامه مطلبفراخوان هفتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
فراخوان هفتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/25 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
فراخوان چهارمین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان، اسفند 1395 در شهر قزوین برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/25 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش ملی رسانه، ارتباطات و آموزش های شهروندی
فراخوان دومین همایش ملی رسانه، ارتباطات و آموزش های شهروندی، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/25 ادامه مطلبفراخوان کنگره بین المللی معماری، گردشگری و توریسم
فراخوان کنگره بین المللی معماری، گردشگری و توریسم، اسفند 1395 در شهر دبی برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/25 ادامه مطلبفراخوان کنگره بین المللی عمران، معماری و مدیریت پروژه و ساخت
فراخوان کنگره بین المللی عمران، معماری و مدیریت پروژه و ساخت، اسفند 1395 در شهر بندر عباس برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/25 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی دینامیک سازه عمران و مقاوم سازی ساختار شهری
فراخوان کنفرانس بین المللی دینامیک سازه عمران و مقاوم سازی ساختار شهری، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/25 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی مدیریت،روانشناسی و حقوق
فراخوان اولین همایش ملی مدیریت،روانشناسی و حقوق، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/25 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
فراخوان اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/25 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
فراخوان چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/25 ادامه مطلبفراخوان دومین سمپوزیوم ایمونوسل تراپی
فراخوان کنفرانس دومین سمپوزیوم ایمونوسل تراپی، بهمن 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/25 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی تجلیل از مدیران موفق در سال اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل
فراخوان کنفرانس ملی تجلیل از مدیران موفق در سال اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل،بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/25 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
فراخوان کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/25 ادامه مطلبفراخوان ششمین همایش ملی معماری،شهرسازی، عمران ومحیط زیست شهری
فراخوان ششمین همایش ملی معماری،شهرسازی، عمران ومحیط زیست شهری، اسفند 1395 در شهر همدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/22 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی حقوق ،قوانین و تکالیف
فراخوان اولین همایش ملی حقوق ،قوانین و تکالیف، اسفند 1395 در شهر همدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/22 ادامه مطلبفراخوان هفتمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار
فراخوان هفتمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار، اسفند 1395 در شهر همدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/22 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی مهندسی الکترونیک ،برق و رایانه
فراخوان دومین کنفرانس ملی مهندسی الکترونیک ،برق و رایانه، اسفند 1395 در شهر همدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/22 ادامه مطلبفراخوان هشتمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
فراخوان هشتمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار ، اسفند 1395 در شهر همدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/22 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش ملی مدیریت و حسابداری ایران
فراخوان چهارمین همایش ملی مدیریت و حسابداری ایران ، اسفند 1395 در شهر همدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/22 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی پژوهشی علوم اجتماعی، روانشناسی وعلوم تربیتی ایران
فراخوان اولین همایش ملی پژوهشی علوم اجتماعی، روانشناسی وعلوم تربیتی ایران، اسفند 1395 در شهر همدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/22 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش بین المللی وسومین همایش ملی برنامه ریزی حفاظت حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
فراخوان اولین همایش بین المللی وسومین همایش ملی برنامه ریزی حفاظت حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار، اسفند 1395 در شهر همدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/22 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی اکولوژی، تنوع و حفاظت گیاهی
فراخوان اولین همایش ملی اکولوژی، تنوع و حفاظت گیاهی، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/22 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
فراخوان سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی، بهمن 1395 در شهر میبد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/22 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی گردشگری: مدیریت فرصت‌ها و جاذبه ها
فراخوان اولین همایش ملی گردشگری: مدیریت فرصت‌ها و جاذبه ها، بهمن 1395 در شهر یزد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/22 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی مدل سازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی
فراخوان اولین کنفرانس ملی مدل سازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی، بهمن 1395 در شهر چالوس برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/22 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی پدافند غیرعامل در قلمرو فضای سایبر
فراخوان کنفرانس ملی پدافند غیرعامل در قلمرو فضای سایبر، بهمن 1395 در شهر مراغه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/22 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی
فراخوان کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/22 ادامه مطلبفراخوان همایش بین المللی حج در پویه تاریخ
فراخوان همایش بین المللی حج در پویه تاریخ، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/22 ادامه مطلبفراخوان ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
فراخوان ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، بهمن 1395 در شهر تبریز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/22 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمران
فراخوان دومین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمران، بهمن 1395 در شهر قائم شهر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/22 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی نانو ساختارها،علوم و مهندسی نانو
فراخوان کنفرانس ملی نانو ساختارها،علوم و مهندسی نانو، بهمن 1395 در شهر کاشان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/22 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش ملی گاومیش
فراخوان سومین همایش ملی گاومیش، بهمن 1395 در شهر اهواز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/22 ادامه مطلبفراخوان نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی
فراخوان نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/22 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر
فراخوان سومین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر، بهمن 1395 در شهر بندر عباس برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/22 ادامه مطلبفراخوان نهمین همایش ملی مهندسی مکانیک
فراخوان نهمین همایش ملی مهندسی مکانیک، بهمن 1395 در شهر خمینی شهر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/22 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس ملی اویونیک ایران
فراخوان سومین کنفرانس ملی اویونیک ایران، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/22 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی، علوم و فناوری
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی، علوم و فناوری، بهمن 1395 در شهر استانبول برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/20 ادامه مطلبفراخوان ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
فراخوان ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/20 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
فراخوان سومین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/20 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش پیشرانه های دریایی
فراخوان اولین همایش پیشرانه های دریایی، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/20 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی فنی خوزستان
فراخوان اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی فنی خوزستان، بهمن 1395 در شهر اهواز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/20 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/20 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
فراخوان پنجمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری، بهمن 1395 در شهر گلستان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/20 ادامه مطلبفراخوان نخستین همایش جامع بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و علوم اجتماعی
فراخوان نخستین همایش جامع بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و علوم اجتماعی ، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/20 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری و شهر هوشمند
فراخوان دومین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری و شهر هوشمند، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/20 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش ملی کتاب و نشر
فراخوان دومین همایش ملی کتاب و نشر، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/20 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس و نمایشگاه محیط زیست
فراخوان چهارمین کنفرانس و نمایشگاه محیط زیست، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/20 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش بین المللی صنعت خودرو ایران فروش و خدمات پس از فروش خودرو
فراخوان چهارمین همایش بین المللی صنعت خودرو ایران فروش و خدمات پس از فروش خودرو، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/20 ادامه مطلبفراخوان دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
فراخوان دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/19 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی فرصت های کارآفرینی و سرمایه گذاری در سواحل مکران ایران
فراخوان همایش ملی فرصت های کارآفرینی و سرمایه گذاری در سواحل مکران ایران، بهمن 1395 در شهر چابهار برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/19 ادامه مطلبفراخوان اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تامین مالی اسلامی" قواعد ایجابی و سلبی تامین مالی اسلامی"
فراخوان اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تامین مالی اسلامی" قواعد ایجابی و سلبی تامین مالی اسلامی"، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/19 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس دو سالانه جامعه و معماری معاصر
فراخوان کنفرانس دو سالانه جامعه و معماری معاصر، بهمن 1395 در شهر یزد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/18 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی فن آوری در مهندسی کاربردی
فراخوان اولین همایش ملی فن آوری در مهندسی کاربردی، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/18 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم
فراخوان سومین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم، بهمن 1395 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/18 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس علمی عمران، معماری و شهرسازی
فراخوان کنفرانس علمی عمران، معماری و شهرسازی، بهمن 1395 در شهر زنجان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/18 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس علمی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و بیمه
فراخوان کنفرانس علمی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و بیمه، بهمن 1395 در شهر زنجان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/18 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش ملی هیدروژن
فراخوان دومین همایش ملی هیدروژن ، بهمن 1395 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/18 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی صیانت از محیط زیست
فراخوان همایش ملی صیانت از محیط زیست، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/18 ادامه مطلبفراخوان پنجمین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
فراخوان پنجمین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد، بهمن 1395 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/18 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
فراخوان پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/18 ادامه مطلبفراخوان دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه مشاوره ، خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی
فراخوان دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه مشاوره ، خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/15 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای
فراخوان دومین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/15 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی
فراخوان اولین همایش ملی گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی، بهمن 1395 در شهر تالش برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند
1395/10/15 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی در عمران، معماری و شهرسازی
فراخوان دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی در عمران، معماری و شهرسازی ، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/15 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
فراخوان چهارمین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/15 ادامه مطلبفراخوان همایش منطقه ای معماری، شهر، پایداری
فراخوان همایش منطقه ای معماری، شهر، پایداری، بهمن 1395 در شهر شاهین شهر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/15 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران
فراخوان سومین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران، بهمن 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/15 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس سراسری پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی
فراخوان دومین کنفرانس سراسری پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی ، بهمن 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/15 ادامه مطلبفراخوان همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
فراخوان همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/15 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی ، بهمن 1395 در شهر استانبول برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/15 ادامه مطلبفراخوان کنگره بین المللی محصولات کشاورزی و بیوشیمی
فراخوان کنگره بین المللی محصولات کشاورزی و بیوشیمی، بهمن 1395 در شهر دبی برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند
1395/10/14 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس سراسری تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت
فراخوان دومین کنفرانس سراسری تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت، بهمن 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/14 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
فراخوان سومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست، بهمن 1395 در شهر اردبیل برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/14 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس نوآوری در علوم کامپیوتر و مهندسی برق
فراخوان اولین کنفرانس نوآوری در علوم کامپیوتر و مهندسی برق، بهمن 1395 در شهر گرمسار برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/14 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری آموزش و یادگیری، ادبیات و مترجمی زبان عربی
فراخوان کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری آموزش و یادگیری، ادبیات و مترجمی زبان عربی، بهمن 1395 در شهر اهواز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند
1395/10/14 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی
فراخوان کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی ، بهمن 1395 در شهر اهواز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/14 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس ملی بررسی مسائل جاری آموزش و یادگیری، ادبیات و مترجمی زبان انگلیسی و زبان شناسی
فراخوان سومین کنفرانس ملی بررسی مسائل جاری آموزش و یادگیری، ادبیات و مترجمی زبان انگلیسی و زبان شناسی، بهمن 1395 در شهر اهواز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/14 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی
فراخوان دومین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی، بهمن 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/14 ادامه مطلبفراخوان پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
فراخوان پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/14 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/14 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری،عمران،محیط زیست
فراخوان اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری،عمران،محیط زیست، بهمن 1395 در شهر بجنورد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/14 ادامه مطلبفراخوان سمینار پتروشیمی و انرژی
فراخوان سمینار پتروشیمی و انرژی، بهمن 1395 در شهر بوشهر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/14 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس سراسری پیشرفتهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری
فراخوان دومین کنفرانس سراسری پیشرفتهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری، بهمن 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/14 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی
فراخوان سومین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند
1395/10/14 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین در مهندسی مواد، مکانیک و هوافضا
فراخوان دومین کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین در مهندسی مواد، مکانیک و هوافضا، بهمن 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/14 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس سراسری مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
فراخوان دومین کنفرانس سراسری مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، بهمن 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/14 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
فراخوان چهارمین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/13 ادامه مطلبفراخوان کنگره ملی پژوهش و نوآوری در زیست فناوری
فراخوان کنگره ملی پژوهش و نوآوری در زیست فناوری، بهمن 1395 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/13 ادامه مطلبفراخوان همایش زلزله،مدیریت بحران ودورنمای آینده
فراخوان همایش زلزله،مدیریت بحران ودورنمای آینده، بهمن 1395 در شهر بجنورد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/13 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/13 ادامه مطلبفراخوان همایش اسلام و جاهلیت مدرن؛ چالش‌ها و بایسته‌ها
فراخوان همایش اسلام و جاهلیت مدرن؛ چالش‌ها و بایسته‌ها، بهمن 1395 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/13 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط‌ زیست
فراخوان دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط‌ زیست، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند
1395/10/13 ادامه مطلبفراخوان ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
فراخوان ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/13 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران
فراخوان کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/13 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی مدیریت و معارف اسلامی
فراخوان کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی مدیریت و معارف اسلامی، بهمن 1395 در شهر قم برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/13 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،اقتصاد و روانشناسی
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،اقتصاد و روانشناسی، بهمن 1395 در شهر قم برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/13 ادامه مطلبفراخوان همایش پایش جرایم و آسیب های اجتماعی و راهکارهای پیشگیرانه
فراخوان همایش پایش جرایم و آسیب های اجتماعی و راهکارهای پیشگیرانه، بهمن 1395 در شهر فارسان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/13 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
فراخوان دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور، بهمن 1395 در شهر خرمشهر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/13 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
فراخوان دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت، بهمن 1395 در شهر شاهرود برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/13 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران
فراخوان چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران، بهمن 1395 در شهر آذربایجان غربی برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/13 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس بین المللی تجاری سازی، توسعه ملی و علوم مهندسی
فراخوان چهارمین کنفرانس بین المللی تجاری سازی، توسعه ملی و علوم مهندسی، بهمن 1395 در شهر ساری برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/13 ادامه مطلبفراخوان کنگره بین المللی معماری،زیست بوم و توریسم
فراخوان کنگره بین المللی معماری،زیست بوم و توریسم، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/08 ادامه مطلبفراخوان سومین کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
فراخوان سومین کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه، دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/08 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران
فراخوان کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران، دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/08 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی
فراخوان دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی، دی 1395 در شهر بابل برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/08 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404
فراخوان سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404، دی 1395 در شهر تربت حیدریه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/08 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
فراخوان اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت، دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/08 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
فراخوان همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران، دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/08 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار ، دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/08 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
فراخوان سومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران، دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/08 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران
فراخوان کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران ، دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/08 ادامه مطلبفراخوان نهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
فراخوان نهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت، دی 1395 در شهر لهستان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/08 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر
فراخوان چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر، دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/08 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد، دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/07 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی
فراخوان اولین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی ، روانشناسی و آسیب های اجتماعی، دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/07 ادامه مطلبفراخوان همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی
فراخوان همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی، دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/07 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش و نمایشگاه بین المللی روشنایی و نورپردازی ایران
فراخوان سومین همایش و نمایشگاه بین المللی روشنایی و نورپردازی ایران، دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/07 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک
فراخوان همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک، دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/07 ادامه مطلبفراخوان اولین سمپوزیوم بین المللی مدیریت دانش و نوآوری در شهر
فراخوان اولین سمپوزیوم بین المللی مدیریت دانش و نوآوری در شهر، دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/07 ادامه مطلبفراخوان ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
فراخوان ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/07 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس مدیریت تبلیغات
فراخوان دومین کنفرانس مدیریت تبلیغات، دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/06 ادامه مطلبفراخوان سی ونهمین همایش شیمی نیروگاههای کشور
فراخوان سی ونهمین همایش شیمی نیروگاههای کشور، دی 1395 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/06 ادامه مطلبفراخوان دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی
فراخوان دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی، دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/06 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش ملی انرژی (نگرشی بر تولید، بهره وری و ذخیره)
فراخوان دومین همایش ملی انرژی (نگرشی بر تولید، بهره وری و ذخیره)، دی 1395 در شهر خمینی شهر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/06 ادامه مطلبفراخوان کنگره بین المللی روانشناسی خانواده در بستر ارزش های دینی و فرهنگی
فراخوان کنگره بین المللی روانشناسی خانواده در بستر ارزش های دینی و فرهنگی، دی 1395 در شهر اهواز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/06 ادامه مطلبفراخوان سومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانش
فراخوان سومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانش، دی 1395 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/06 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی پایداری کسب و کار
فراخوان اولین همایش ملی پایداری کسب و کار، دی 1395 در شهر اهواز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/06 ادامه مطلبفراخوان بیست و هشتمین همایش علمی تحقیقی مذاهب اسلامی
فراخوان بیست و هشتمین همایش علمی تحقیقی مذاهب اسلامی، بهمن 1395 در شهر زاهدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/05 ادامه مطلبفراخوان نهمین همایش ملی آموزش
فراخوان نهمین همایش ملی آموزش، اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/05 ادامه مطلبفراخوان ششمین کنگره ملی دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی
فراخوان ششمین کنگره ملی دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی، اسفند 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/05 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ
فراخوان سومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ، اردیبهشت 1396 در شهر تبریز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/05 ادامه مطلبفراخوان دوازدهمین همایش علوم و فنون دریایی
فراخوان دوازدهمین همایش علوم و فنون دریایی، اسفند 1395 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/01 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
فراخوان چهارمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی، اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/01 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران (IRNDT2017)
فراخوان چهارمین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران (IRNDT2017)، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/01 ادامه مطلبفراخوان نهمین کنفرانس ملی نیروگاه های برق
فراخوان نهمین کنفرانس ملی نیروگاه های برق، بهمن 1395 در شهر کرمانشاه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/01 ادامه مطلبفراخوان پنجمین همایش مدیریت آلودگی هوا و صدا
فراخوان پنجمین همایش مدیریت آلودگی هوا و صدا، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/01 ادامه مطلبفراخوان نخستین همایش ملی نهج البلاغه و علوم ادبی
فراخوان نخستین همایش ملی نهج البلاغه و علوم ادبی، اردیبهشت 1396 در شهر بابلسر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/01 ادامه مطلبفراخوان اولین گردهمایی بانکداری و تامین مالی اسلامی: قواعد ایجابی و سلبی تامین مالی اسلامی
فراخوان اولین گردهمایی بانکداری و تامین مالی اسلامی: قواعد ایجابی و سلبی تامین مالی اسلامی، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/01 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش مطالعات تطبیقی اسلام و مسیحیت
فراخوان اولین همایش مطالعات تطبیقی اسلام و مسیحیت، بهمن 1395 در شهر قم برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/01 ادامه مطلبفراخوان همایش استانی آئین بزرگداشت شخصیت علمی و عملی آیت الله محمد امین رضوی سولدوزی
فراخوان همایش استانی آئین بزرگداشت شخصیت علمی و عملی آیت الله محمد امین رضوی سولدوزی، بهمن 1395 در شهر نقده برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/01 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش بین المللی اقتصاد شهری
فراخوان دومین همایش بین المللی اقتصاد شهری، تیر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/01 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش ملی باستان شناسی ایران
فراخوان سومین همایش ملی باستان شناسی ایران، آبان 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/30 ادامه مطلبفراخوان سی و پنجمین گردهمایی ملی علوم زمین (علوم زمین و اقتصاد مقاومتی)
فراخوان سی و پنجمین گردهمایی ملی علوم زمین (علوم زمین و اقتصاد مقاومتی)، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/30 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش ملی صنعت فرش ماشینی
فراخوان چهارمین همایش ملی صنعت فرش ماشینی، اسفد 1395 در شهر کاشان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/30 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق ۱۴۰۴
فراخوان سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق ۱۴۰۴، دی1395 در شهر تربت حیدریه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/30 ادامه مطلبفراخوان هفتمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان ها
فراخوان هفتمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان ها، بهمن 1395 در شهر دامغان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/30 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی گرانش و کیهان شناسی
فراخوان همایش ملی گرانش و کیهان شناسی، بهمن 1395 در شهر زنجان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/30 ادامه مطلبفراخوان هفتمین سمینار آمار واحتمال فازی
فراخوان هفتمین سمینار آمار واحتمال فازی، اردیبهشت 1396 در شهر بیرجند برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/30 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
فراخوان اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی، بهمن 1395 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/30 ادامه مطلبفراخوان دومین سمپوزیوم سلول های پرتوان القایی (IPS) و کاربردهای درمانی ( با امتیاز بازآموزی )
فراخوان دومین سمپوزیوم سلول های پرتوان القایی (IPS) و کاربردهای درمانی ( با امتیاز بازآموزی )، دی 1395 در شهر بوشهر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/30 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی خراسان جنوبی
فراخوان چهارمین همایش پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی خراسان جنوبی، بهمن 1395 در شهر فردوس برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/30 ادامه مطلبفراخوان دهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
فراخوان دهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار، اردیبهشت 1396 در شهر رشت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/30 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران
فراخوان پنجمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران، اسفند 1395 در شهر قزوین برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/30 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
فراخوان چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی، اسفند 1395 در شهر تربت حیدریه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/29 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
فراخوان چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی، اسفند 1395 در شهر تربت حیدریه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/29 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر
فراخوان کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر ، اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/29 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی چالش های گفتمانی فراروی آینده انقلاب اسلامی ایران
فراخوان اولین همایش ملی چالش های گفتمانی فراروی آینده انقلاب اسلامی ایران، بهمن 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/23 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس علمی پژوهشی عمران ، معماری و شهرسازی
فراخوان کنفرانس علمی پژوهشی عمران ، معماری و شهرسازی، دی 1395 در شهر زنجان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/21 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی چالش های گفتمانی فراروی آینده انقلاب اسلامی ایران
فراخوان اولین همایش ملی چالش های گفتمانی فراروی آینده انقلاب اسلامی ایران، بهمن 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/21 ادامه مطلبفراخوان کارگاه آموزشی برندینگ شهری و نقش آن در توسعه پایدار شهر تهران
فراخوان کارگاه آموزشی برندینگ شهری و نقش آن در توسعه پایدار شهر تهران، دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/21 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
فراخوان اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، اسفند 1395 در شهر اهواز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/21 ادامه مطلبفراخوان پنجمین همایش ملی روانشناسی،مشاوره و مددکاری اجتماعی
فراخوان پنجمین همایش ملی روانشناسی،مشاوره و مددکاری اجتماعی، اسفند 1395 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/21 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی ، علوم و تکنولوژی
فراخوان پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی ، علوم و تکنولوژی، اسفند 1395 در شهر استانبول برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/21 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی
فراخوان پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی، اسفند 1395 در شهر استانبول برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/21 ادامه مطلبفراخوان پنجمین همایش تخصصی خطاناپذیرسازی عملیات انبار با رویکرد مدیریت ایمن و کیفی در انبار
فراخوان پنجمین همایش تخصصی خطاناپذیرسازی عملیات انبار با رویکرد مدیریت ایمن و کیفی در انبار، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/20 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی شرکت های دانش بنیان ،فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور
فراخوان اولین همایش ملی شرکت های دانش بنیان ،فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور، اسفند 1395 در شهر چابهار برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/20 ادامه مطلبفراخوان اولين همايش ملي اکولوژي، تنوع و حفاظت گیاهی
فراخوان اولين همايش ملي اکولوژي، تنوع و حفاظت گیاهی ، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/20 ادامه مطلبفراخوان هشتمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور
فراخوان هشتمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور، اردیبهشت 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/20 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
فراخوان اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، اسفند 1395 در شهر اهواز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/20 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی فناوری های نوین در نانو کامپوزیت ها
فراخوان همایش ملی فناوری های نوین در نانو کامپوزیت ها، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/17 ادامه مطلبفراخوان همایش سیاست گذاری اجتماعی در ایران
فراخوان همایش سیاست گذاری اجتماعی در ایران، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/17 ادامه مطلبفراخوان همایش آینده نگری تحولات خانواده و زنان در ایران
فراخوان همایش آینده نگری تحولات خانواده و زنان در ایران ، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/17 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی ژئوتکنینک ، مهندسی عمران، معماری و مهندسی لرزه ای شهری
فراخوان کنفرانس بین المللی ژئوتکنینک ، مهندسی عمران، معماری و مهندسی لرزه ای شهری، اردیبهشت 1396 در شهر استانبول برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/17 ادامه مطلبفراخوان هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
فراخوان هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری، آذر 1395 در شهر کرمان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/16 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
فراخوان کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی، فروردین 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/16 ادامه مطلبفراخوان نخستین کنفرانس بین المللی تجارت کم کربن
فراخوان نخستین کنفرانس بین المللی تجارت کم کربن، آذر 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/16 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس ملی مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
فراخوان سومین کنفرانس ملی مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران، دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/16 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری و علوم اقتصادی جزیره کیش
فراخوان کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری و علوم اقتصادی جزیره کیش، خرداد 1396 در شهر کیش برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/16 ادامه مطلبفراخوان سومین کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی - دبی و مصدر
فراخوان سومین کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی - دبی و مصدر، اسفند 1395 در شهر امارات- دبی برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/16 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران با محوریت اخلاق و تربیت اسلامی
فراخوان سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران با محوریت اخلاق و تربیت اسلامی، آذر 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/16 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی ، دی1395 در شهر قم برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/16 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی کاربرد فناوری های هسته ای در صنعت
فراخوان اولین همایش ملی کاربرد فناوری های هسته ای در صنعت ، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/16 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش بین المللی نفت،گاز و پتروشیمی
فراخوان چهارمین همایش بین المللی نفت،گاز و پتروشیمی ، اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/16 ادامه مطلبفراخوان کنگره بین المللی معماری زیست بوم و توریسم
فراخوان کنگره بین المللی معماری زیست بوم و توریسم، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/15 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ، حسابداری و علوم اقتصاد
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ، حسابداری و علوم اقتصاد، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند. بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/15 ادامه مطلبفراخوان دومین دوره کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و علوم رفتاری
فراخوان دومین دوره کنفرانس ملی مدیریت ، حسابداری و علوم رفتاری، دی1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/15 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، دی1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/15 ادامه مطلبفراخوان کنگره بین المللی محصولات کشاورزی و بیو شیمی
فراخوان کنگره بین المللی محصولات کشاورزی و بیو شیمی، بهمن1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند
1395/09/15 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
فراخوان ومین کنفرانس ملی مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران، دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/14 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران)
فراخوان اولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران)، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/14 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش کاربرد فناوری های هسته ای در صنعت
فراخوان اولین همایش کاربرد فناوری های هسته ای در صنعت ، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/14 ادامه مطلبفراخوان شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
فراخوان شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/14 ادامه مطلبفراخوان همایش پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر
فراخوان همایش پیشگیری از اعتیاد ومبارزه با مواد مخدر، اسفند 1395 در شهراصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/14 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه (نمایه شده در ISC )
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه (نمایه شده در ISC )، مرداد 1396 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/14 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
فراخوان چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی، بهمن 1395 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/09 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی ، خلاقیت و نوآوری
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی ، خلاقیت و نوآوری، دی 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/09 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش گرامیداشت قیام ۲۹ بهمن مردم و مولفه های ماندگاری انقلاب اسلامی
فراخوان چهارمین همایش گرامیداشت قیام ۲۹ بهمن مردم و مولفه های ماندگاری انقلاب اسلامی، اسفند 1395 در شهر تبریز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/09 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش ملی صرف
فراخوان چهارمین همایش ملی صرف، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/09 ادامه مطلبفراخوان همایش آموزه های اسلامی، انسان معاصر و نظام خانواده
فراخوان همایش آموزه های اسلامی، انسان معاصر و نظام خانواده ، اسفند 1395 در شهر ساری برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/09 ادامه مطلبفراخوان همایش علمی پژوهشی علم و دین
فراخوان همایش علمی پژوهشی علم و دین، بهمن 1395 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/09 ادامه مطلبفراخوان نخستین کنگره بین المللی محتشم کاشانی
فراخوان نخستین کنگره بین المللی محتشم کاشانی، اسفند 1395 در شهر کاشان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/09 ادامه مطلبفراخوان ششمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
فراخوان ششمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/09 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء ، کاربردها و زیر ساختها
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء ، کاربردها و زیر ساختها، فروردین 1396 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/09 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران)
فراخوان اولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران)، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/02 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس مدیریت بازاریابی
فراخوان دومین کنفرانس مدیریت بازاریابی، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/02 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی نانو ساختارها
فراخوان کنفرانس ملی نانوساختارها ، علوم و مهندسی نانو، بهمن 1395 در شهر کاشان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/01 ادامه مطلبفراخوان هفتمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها
فراخوان هفتمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها، بهمن 1395 در شهر دامغان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/01 ادامه مطلبفراخوان نخستین همایش ملی دانشجویی جغرافیا و برنامه ریزی
فراخوان نخستین همایش ملی دانشجویی جغرافیا و برنامه ریزی، اردیبهشت 1396 در شهر رشت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/01 ادامه مطلبفراخوان اولین سمپوزیوم مدیریت دانش و نوآوری در شهر
فراخوان اولین سمپوزیوم مدیریت دانش و نوآوری در شهر ، دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/26 ادامه مطلبفراخوان ششمین كنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت،تعمیق و تکمیل الگوی پایه پیشرفت
فراخوان ششمین كنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت،تعمیق و تکمیل الگوی پایه پیشرفت، اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/26 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی روانشناسی کودک و نوجوان
فراخوان اولین همایش ملی روانشناسی کودک و نوجوان ،اردیبهشت 1396 در شهر ملایر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/26 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
فراخوان سومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی،فروردین 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/26 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی معماری ناجای آینده
فراخوان همایش ملی معماری ناجای آینده، دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/26 ادامه مطلبفراخوان یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
فراخوان یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران ،اسفند1395 در شهر طبس برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/26 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی گرانش وکیهان شناسی
فراخوان همایش ملی گرانش وکیهان شناسی ،بهمن 1395 در شهر زنجان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/26 ادامه مطلبفراخوان دومين کنفرانس حوادث و آسيب‌ پذيری های امنيت فضای تبادل اطلاعات
فراخوان دومين کنفرانس حوادث و آسيب‌ پذيری های امنيت فضای تبادل اطلاعات ،اسفند 1395 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/26 ادامه مطلبفراخوان هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
فراخوان هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها ،شهریور 1396 در شهر شاهرود برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/26 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
فراخوان همایش ملی آب وسازه های هیدرولیکی ،اسفند 1395 در شهردزفول برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/25 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی گیاهان دارویی
فراخوان همایش ملی گیاهان دارویی ،اسفند 1395 در شهر شاهرود برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/25 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی جنگل های شمال ایران: گذشته، حال ، آینده
فراخوان کنفرانس ملی جنگل های شمال ایران: گذشته، حال ، آینده ،اردیبهشت 1396 در شهر گیلان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/25 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی کاربرد داروهای طبیعی و گیاهی در دام پزشکی و دومین همایش منطقه ای دام پزشکی سنتی
فراخوان همایش ملی کاربرد داروهای طبیعی و گیاهی در دام پزشکی و دومین همایش منطقه ای دام پزشکی سنتی ،بهمن 1395 در شهر شهرکرد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/25 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی دانشگاه سبز
فراخوان اولین همایش ملی دانشگاه سبز ،اسفند 1395 در شهر بوشهر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/25 ادامه مطلبفراخوان نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان
فراخوان نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/25 ادامه مطلبفراخوان سیزدهمين کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران
فراخوان سیزدهمين کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران ،دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/25 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش مالی اسلامی
فراخوان دومین همایش مالی اسلامی ،دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/25 ادامه مطلبفراخوان دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
فراخوان دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت ،آذر 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/25 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت ،اقتصاد و حسابداری، سنگاپور
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت ،اقتصاد و حسابداری، سنگاپور ،آذر 1395 در شهر سنگاپور برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/25 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
فراخوان چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری، دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/24 ادامه مطلبفراخوان شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
فراخوان شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک ،اسفند1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/24 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس مدل سازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی
فراخوان اولین کنفرانس مدل سازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی ،بهمن 1395 در شهر چالوس برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/24 ادامه مطلبفراخوان دهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران
فراخوان دهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران ،بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/24 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
فراخوان پنجمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران ،اسفند 1395 در شهر گیلان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/24 ادامه مطلبفراخوان هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
فراخوان هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران ،بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/23 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس فناوری های نوین در بسته بندی های پلیمری
فراخوان کنفرانس فناوری های نوین در بسته بندی های پلیمری ،بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/23 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی چالشهای گفتمانی فراروی آینده انقلاب اسلامی ایران
فراخوان اولین همایش ملی چالشهای گفتمانی فراروی آینده انقلاب اسلامی ایران ،بهمن 1395 در شهرشیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/23 ادامه مطلبفراخوان سومین کنگره.بین المللی معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
فراخوان سومین کنگره.بین المللی معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه ،تاریخ برگزاری.اردیبهشت 1396 توسط موسسه مطالعاتی و تحقیقاتی NTA درشهر تهران برگزار میشود.از تمامی پژوهشگران ودانشجویان علاقه مند دعوت میگردد جهت ارائه مقالات کامل باتوجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/23 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش بین المللی مهندسی سازه ایران
فراخوان سومین همایش بین المللی مهندسی سازه ایران،اسفند 1395 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/22 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار
فراخوان دومین کنفرانس مهندسی وتکنولوژی های سبز برای آینده پایدار ،دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/22 ادامه مطلبفراخوان پنجمین همایش و نمایشگاه سالانه HSE و سیستم های امنیتی
فراخوان پنجمین همایش و نمایشگاه سالانه HSE و سیستم های امنیتی،آبان 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/22 ادامه مطلبفراخوان یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
فراخوان یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران،شهریور 1396 در شهر بابل برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/22 ادامه مطلبفراخوان همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
فراخوان همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی ،اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/22 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی ریاضی و آمار
فراخوان اولین همایش ملی ریاضی و آمار ،بهمن 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/22 ادامه مطلبفراخوان اولین کنگره بین المللی برق و انرژی
فراخوان اولین کنگره بین المللی برق و انرژی ،اسفند 1395 در شهرشیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/22 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
فراخوان سومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی ،اسفند 1395 در شهرشیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/22 ادامه مطلبفراخوان دومین کنگره سالانه بین المللی مهندسی عمران
فراخوان دومین کنگره سالانه بین المللی مهندسی عمران ،اسفند 1395 در شهرشیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/22 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش ملی هواشناسی
فراخوان سومین همایش ملی هواشناسی ،اسفند 1395 در شهرگیلان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/22 ادامه مطلبفراخوان اولین استارتاپ تریپ گردشگری
فراخوان اولین استارتاپ تریپ گردشگری ،آبان 1395 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/22 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
فراخوان چهارمین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی،بهمن1395 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/22 ادامه مطلبفراخوان همایش دانشگاه، صنعت، کارآفرینی
فراخوان همایش دانشگاه، صنعت، کارآفرینی ،آذر 1395 در شهررفسنجان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/22 ادامه مطلبفراخوان همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
فراخوان همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی،اسفند1395 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند
1395/08/19 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی تازه های تعلیم و تربیت در نظام آموزشی ایران
فراخوان اولین همایش ملی تازه های تعلیم و تربیت در نظام آموزشی ایران ،اسفند1395 در شهراردکان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/19 ادامه مطلبفراخوان سمینار تخصصی فروش و مذاکرات سازمانی
فراخوان سمینار تخصصی فروش و مذاکرات سازمانی ،آبان 1395 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/19 ادامه مطلبفراخوان کاربردهای یادگیری ماشین در بیوانفورماتیک و زیست محاسباتی
فراخوان کاربردهای یادگیری ماشین در بیوانفورماتیک و زیست محاسباتی ،دی 1395 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/19 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی نخبگان حقوقی و قضایی و سومین کنگره بین المللی عدالت، مطالعات حقوقی و قضایی
فراخوان همایش ملی نخبگان حقوقی و قضایی و سومین کنگره بین المللی عدالت، مطالعات حقوقی و قضایی ،بهمن 1395 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/19 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی شهری
فراخوان اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی شهری ،اردیبهشت1396 در شهرخرم آباد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/19 ادامه مطلبفراخوان دومين کنفرانس ملی فرهنگ، گردشگری و هويت شهری
فراخوان دومين کنفرانس ملی فرهنگ، گردشگری و هويت شهری ،بهمن1395 در شهرکرمان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/19 ادامه مطلبفراخوان کنگره بین المللی تحولات نوین در مهندسی عمران و سازه
فراخوان کنگره بین المللی تحولات نوین در مهندسی عمران و سازه ،بهمن1395 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/19 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
فراخوان پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران،آبان1395 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/18 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
فراخوان سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی،بهمن 1395 در شهرخوزستان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/18 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش منطقه ای عملکرد و جایگاه شوراهای حل اختلاف
فراخوان اولین همایش منطقه ای عملکرد و جایگاه شوراهای حل اختلاف،آبان 1395 در شهرکردستان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/18 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی فقه، حقوق و روانشناسی
فراخوان کنفرانس ملی فقه، حقوق و روانشناسی،آذر 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/18 ادامه مطلبفراخوان سی ونهمین همایش شیمی نیروگاههای کشور
فراخوان سی ونهمین همایش شیمی نیروگاههای کشور، دی 1395 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/18 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی اخلاق علم و اخلاق حرفه ای در مکتب علامه طباطبایی (ره)
فراخوان همایش ملی اخلاق علم و اخلاق حرفه ای در مکتب علامه طباطبایی (ره)، آبان 1395 در شهر تبریز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند
1395/08/18 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری ادبیات، ترجمه و آموزش و یادگیری زبان ها
فراخوان کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری ادبیات، ترجمه و آموزش و یادگیری زبان ها، بهمن 1395 در شهر اهواز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/18 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
عنوان دقیق همایش اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی ،تاریخ برگزاری22 اردیبهشت ماه 1396 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد در شهر خرم آباد .برگزار می شود.از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/18 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش یافته های نوین در محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی
فراخوان چهارمین همایش یافته های نوین در محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی، بهمن 1395 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/18 ادامه مطلبفراخوان دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مشاوره و خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی
فراخوان دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مشاوره و خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی، بهمن 1395 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/18 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی پیشرفت دانش در علوم و فناوری
فراخوان اولین کنفرانس ملی پیشرفت دانش در علوم و فناوری، دی1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/18 ادامه مطلبفراخوان کنگره بین الملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
فراخوان کنگره بین الملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی، اسفند 1395 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/18 ادامه مطلبفراخوان همایش بین المللی مطالعات میان‌ رشته‌ای قرآن کریم
فراخوان همایش بین المللی مطالعات میان‌ رشته‌ای قرآن کریم ، دی 1395 در شهرمشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/17 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
فراخوان کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی، اسفند 1395 در شهر قم برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/17 ادامه مطلبفراخوان هشتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
فراخوان هشتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت، مهر 1395 در شهر سیرجان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/17 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس مدیریت منابع انسانی
فراخوان اولین کنفرانس مدیریت منابع انسانی، آبان 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/17 ادامه مطلبفراخوان دومین کنگره بین المللی جامع توسعه ایران
فراخوان دومین کنگره بین المللی جامع توسعه ایران،اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/17 ادامه مطلبفراخوان نخستین کنگره بین المللی جامع ریاضی ایران
فراخوان نخستین کنگره بین المللی جامع ریاضی ایران،اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/17 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی نقش دانشگاههای نسل سوم در مهارت آموزی، کارآفرینی و توسعه پایدار در بستر اقتصاد مقاومتی
فراخوان اولین همایش ملی نقش دانشگاههای نسل سوم در مهارت آموزی، کارآفرینی و توسعه پایدار در بستر اقتصاد مقاومتی،دی 1395 در شهر زنجان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/17 ادامه مطلبفراخوان همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی
فراخوان همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی،دی 1395 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/17 ادامه مطلبفراخوان ششمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین
فراخوان ششمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین، آذر1395 در شهراصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/17 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی چالشهای زیست محیطی و چشم انداز صنعت کشاورزی ، آبزیان و غذا
فراخوان اولین کنفرانس ملی چالشهای زیست محیطی و چشم انداز صنعت کشاورزی ، آبزیان و غذا،آذر1395 در شهر اهواز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/17 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
فراخوان کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار، آذر1395 در شهراصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/16 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش ملی اندازه‌گیری جریان سیالات در صنایع نفت، گاز، پالایش، پتروشیمی و آب
فراخوان سومین همایش ملی اندازه‌گیری جریان سیالات در صنایع نفت، گاز، پالایش، پتروشیمی و آب، آذر1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/16 ادامه مطلبفراخوان هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران
فراخوان هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران، آبان1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/16 ادامه مطلبفراخوان نخستین کنگره بین المللی فناوری های نوین پزشکی
فراخوان نخستین کنگره بین المللی فناوری های نوین پزشکی، آذر1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/16 ادامه مطلبفراخوان اولین کنگره بین المللی معماری هدف
فراخوان اولین کنگره بین المللی معماری هدف، آذر1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/16 ادامه مطلبفراخوان جهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال
فراخوان جهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال، ابان 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/16 ادامه مطلبفراخوان دومین کنگره بین المللی سلامت همراه (mHealth)
فراخوان دومین کنگره بین المللی سلامت همراه (mHealth)، اسفند 1395 در شهرشیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/16 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جفرافیا و برنامه ریزی
فراخوان چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جفرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران، آبان 1395 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/16 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران
فراخوان دومین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران، آبان 1395 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/16 ادامه مطلبفراخوان یازدهمین همایش بین المللی مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات (مدیریت داراییهای فیزیکی)
فراخوان یازدهمین همایش بین المللی مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات (مدیریت داراییهای فیزیکی)، آبان 1395 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/16 ادامه مطلبفراخوان سومین هم اندیشی سیاستگذاران منابع آب با عنوان ” اقتصاد سبز و حکمرانی پایدار
فراخوان سومین هم اندیشی سیاستگذاران منابع آب با عنوان ” اقتصاد سبز و حکمرانی پایدار، آذر 1395 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/16 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
فراخوان سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی، دی 1395 در شهر قم برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/16 ادامه مطلبفراخوان کنگره بین المللی معماری، زیست بوم و توریسم
فراخوان کنگره بین المللی معماری، زیست بوم و توریسم، بهمن 1395 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/16 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش ملی فضای مجازی پاک
فراخوان سومین همایش ملی فضای مجازی پاک، اسفند 1395 در شهرقم برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/15 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش شهرسازی ریل پایه
فراخوان دومین همایش شهرسازی ریل پایه، بهمن 1395 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/15 ادامه مطلبفراخوان کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
فراخوان کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران ،بهمن 1395 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/15 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر آینده پژوهشی-سرزمین پایدار
فراخوان همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر آینده پژوهشی-سرزمین پایدار،آذر 1395 در شهرمشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/15 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی مهندسی عمران، محیط زیست و سرزمین پایدار
فراخوان همایش ملی مهندسی عمران، محیط زیست و سرزمین پایدار،دی 1395 در شهرمشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند
1395/08/15 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی معماری شهرسازی و سرزمین پایدار
فراخوان همایش ملی معماری شهرسازی و سرزمین پایدار،بهمن 1395 در شهرمشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند
1395/08/15 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
فراخوان اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا،آذر 1395 در شهرمشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/15 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ایران
فراخوان کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ایران،دی 1395 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/15 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی علوم گوهر: از دانایی تا دارایی
فراخوان کنفرانس بین المللی علوم گوهر: از دانایی تا دارایی ، آذر 1395 در شهر زابل برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/15 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی پژوهش های پیشرفته در مهندسی و علوم
فراخوان کنفرانس بین المللی پژوهش های پیشرفته در مهندسی و علوم، آبان 1395 در شهر قبرس برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/15 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار
فراخوان اولین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار، آبان 1395 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/15 ادامه مطلبفراخوان جشنواره و کنفرانس ملی فناوری های نوین در صنعت آب و برق
فراخوان جشنواره و کنفرانس ملی فناوری های نوین در صنعت آب و برق، آبان 1395 در شهر خوزستان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/15 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
فراخوان کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران، دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/15 ادامه مطلبفراخوان دهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران
دهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران، بهمن 1395، توسط سازمان امور مالیاتی کشور ، دانشگاه تهران در تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/15 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر ایران
اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر ایران، اسفند 1395، توسط دانشگاه فنی و حرفه ای کشور ( اهواز) ، سازمان صنعت، معدن و تجارت در اهواز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/15 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
فراخوان چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، اردیبهشت 1395 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/14 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جفرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
فراخوان چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جفرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران، آبان 1395 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند
1395/08/14 ادامه مطلبفراخوان ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اردیبهشت 1396 ، توسط مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/13 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش بین المللی بحران های ژئوپلیتیکی جهان اسلام
اولین همایش بین المللی بحران های ژئوپلیتیکی جهان اسلام، آبان 1395، توسط موسسه آینده پژوهی جهان اسلام با مشارکت دانشگاه شهید بهشتی در تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/13 ادامه مطلبفراخوان دوازدهمین کنگره بین المللی جراحی ها و تکنیک های کم تهاجمی
دوازدهمین کنگره بین المللی جراحی ها و تکنیک های کم تهاجمی، آبان 13۹۵ ، توسط مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی در تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/12 ادامه مطلبفراخوان هفتمین سمینار بین المللی کاهش سوانح ترافیکی، چالش ها و راهکارهای پیش رو
هفتمین سمینار بین المللی کاهش سوانح ترافیکی، چالش ها و راهکارهای پیش رو، بهمن 1395، توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت در شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/12 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی، مدیریت و معارف اسلامی
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی، مدیریت و معارف اسلامی، دی1395 در شهرقم برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/12 ادامه مطلبفراخوان همایش سراسری تازه ها و چالشهای گوارش، کبد و تغذیه کودکان ( با امتیاز بازآموزی )
همایش سراسری تازه ها و چالشهای گوارش، کبد و تغذیه کودکان ( با امتیاز بازآموزی )، آذر 1395، توسط مرکز همایش های علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/12 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
فراخوان چهارمین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران، آذر1395 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/12 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی آموزش هنر در ایران
فراخوان اولین همایش ملی آموزش هنر در ایران، اسفند1395 در شهرشیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/12 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس مهندسی مخابرات ایران
سومین کنفرانس مهندسی مخابرات ایران، اسفند 13۹۵ ، توسط دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی در تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/12 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم زیست محیطی
فراخوان دومین کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم زیست محیطی ، مهر1395 در شهرگرگان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/12 ادامه مطلبفراخوان دومین دوره کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
فراخوان دومین دوره کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران، بهمن 1395 در شهرشیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/12 ادامه مطلبفراخوان شانزدهمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل و ترافیک
شانزدهمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل و ترافیک، اسفند 1395 ، توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران در تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/12 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش بین المللی روشنایی و نورپردازی
فراخوان سومین همایش بین المللی روشنایی و نورپردازی، دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/12 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها
کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها، آذر 1395، توسط موسسه مهد پژوهش ره پویان حقیقت، پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی، موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو در تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/12 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران
فراخوان اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران ،بهمن 1395 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/12 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی جنگل های شمال ایران، گذشته، حال ، آینده
کنفرانس ملی جنگل های شمال ایران، گذشته، حال ، آینده، اردیبهشت 1396، توسط دانشگاه گیلان در رشت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/12 ادامه مطلبفراخوان یازدهمین کنفرانس سالانه یادگیری الکترونیکی ایران
فراخوان یازدهمین کنفرانس سالانه یادگیری الکترونیکی ایران ،اسفند 1395 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/12 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی شرکت های دانش بنیان فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور
فراخوان اولین همایش ملی شرکت های دانش بنیان فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور،اسفند 1395 در شهرچابهار برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/12 ادامه مطلبفراخوان همایش کارآفرینی، کسب و کار در حوزه زبان های خارجی
فراخوان همایش کارآفرینی، کسب و کار در حوزه زبان های خارجی ،آذر 1395 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/12 ادامه مطلبفراخوان همایش زلزله، مدیریت بحران دورنمای آینده
فراخوان همایش زلزله، مدیریت بحران دورنمای آینده ، بهمن 1395 در شهر بجنورد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/12 ادامه مطلبفراخوان وبینار رایگان مجوزدهی در رایانش ابری
فراخوان وبینار رایگان مجوزدهی در رایانش ابری، آبان 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/12 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی صنایع غذایی
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی صنایع غذایی ، دی 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/12 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی تقریب مذاهب اسلامی دراندیشه های حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری
اولین همایش ملی تقریب مذاهب اسلامی دراندیشه های حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، آذر 1395 ، توسط دانشگاه اراک در اراک برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/12 ادامه مطلبفراخوان همایش دانشگاه، صنعت و کارآفرینی
همایش دانشگاه، صنعت و کارآفرینی، آذر 1395 ، توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان در رفسنجان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/12 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی
دومین کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی، آذر 13۹۵ ، توسط دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان مازندران ، شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال در بابلسر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/12 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی معماری ناجای آینده
اولین همایش ملی معماری ناجای آینده، دی 1395، توسط مرکز مطالعات راهبردی ناجا در تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/12 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی نقش و جایگاه عربی سرایان وعربی نویسان ایران در رشد و شکوفایی تمدن اسلامی
همایش ملی نقش و جایگاه عربی سرایان وعربی نویسان ایران در رشد و شکوفایی تمدن اسلامی، مهر 1396توسط دانشگاه شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/12 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس بین المللی حسابداری اقتصاد و مدیریت مالی
فراخوان سومین کنفرانس بین المللی حسابداری اقتصاد و مدیریت مالی ، آبان1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/11 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
فراخوان چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری ، آذر1395 در شهر اردبیل برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/11 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین الملی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی
فراخوان کنفرانس بین الملی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی، آذر1395 در شهر قم برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/11 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه
فراخوان سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه ، دی 1395 در شهر قم برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/11 ادامه مطلبفراخوان اولین رویدادملی الزامات مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست و نشان تعالی کیفیت در صنعت مسکن و شهرسازی
فراخوان اولین رویدادملی الزامات مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست و نشان تعالی کیفیت در صنعت مسکن و شهرسازی ، دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/11 ادامه مطلبفراخوان همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی
فراخوان همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی ، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/11 ادامه مطلبفراخوان پنجمین همایش ملی مدیریت بازاریابی و فروش
فراخوان پنجمین همایش ملی مدیریت بازاریابی و فروش ، آبان 1395 در شهر رشت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/11 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی انرژی های نو
فراخوان کنفرانس ملی انرژی های نو ، اسفند1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند
1395/08/11 ادامه مطلبفراخوان سومین دوره جایزه کتاب سال مدیریت
فراخوان سومین دوره جایزه کتاب سال مدیریت، آذر1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/11 ادامه مطلبفراخوان دومین دوره‌ی کنفرانس بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها
فراخوان دومین دوره‌ی کنفرانس بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها ، بهمن1395 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/11 ادامه مطلبفراخوان دومین کارگاه آموزشی آشنایی با قواعد و اصول قراردادهای خرید و فروش بین المللی
فراخوان دومین کارگاه آموزشی آشنایی با قواعد و اصول قراردادهای خرید و فروش بین المللی ، آبان1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/11 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش ملی شیمی،مهندسی شیمی و نانو ایران
فراخوان چهارمین همایش ملی شیمی،مهندسی شیمی و نانو ایران ، آذر 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/11 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش
فراخوان سومین کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش، دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/10 ادامه مطلبفراخوان هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
فراخوان هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت ، اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/10 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین
فراخوان دومین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین، اسفند1395 در شهر قم برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/10 ادامه مطلبفراخوان نخستین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی
فراخوان نخستین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی ، بهمن1395 در شهر جیرفت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/10 ادامه مطلبفراخوان سومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محور توسعه پایدار
فراخوان سومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محور توسعه پایدار، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/10 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی علوم انسانی با رویکرد مدیریت و اقتصاد مقاومتی
فراخوان اولین همایش ملی علوم انسانی با رویکرد مدیریت و اقتصاد مقاومتی ، بهمن1395 در شهر ساری برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند
1395/08/10 ادامه مطلبفراخوان کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی
فراخوان کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی ، آبان 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/10 ادامه مطلبفراخوان کنگره بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فراخوان کنگره بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، آبان 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/10 ادامه مطلبفراخوان کارگاه آموزشی خلاقیت و نوآوری در بازاریابی خدمات بانکی
فراخوان کارگاه آموزشی خلاقیت و نوآوری در بازاریابی خدمات بانکی ، آذر 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/10 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
فراخوان چهارمین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران ، آذر 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/10 ادامه مطلبفراخوان کاربرد داروهای طبیعی و گیاهی در دامپزشکی و دومین همایش منطقه ای دامپزشکی سنتی
فراخوان کاربرد داروهای طبیعی و گیاهی در دامپزشکی و دومین همایش منطقه ای دامپزشکی سنتی، بهمن 1395 در شهر شهرکرد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/10 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/10 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی فناوری های نوین در نانو کامپوزیت ها
فراخوان همایش ملی فناوری های نوین در نانو کامپوزیت ها ، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/10 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش سراسری مدیریت جهادی و امنیت ملی
فراخوان اولین همایش سراسری مدیریت جهادی و امنیت ملی، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/10 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی، بهمن 1395 توسط انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران در تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/10 ادامه مطلبفراخوان یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران، اسفند 13۹۵ توسط انجمن ديرينه شناسي ايران ، دانشگاه پیام نور طبس ، در طبس برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/10 ادامه مطلبفراخوان نخستین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی
نخستین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی، بهمن 1395توسط دانشگاه جیرفت ، شرکت شهرکت‌های صنعتی استان کرمان، در جیرفت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/10 ادامه مطلبفراخوان نهمین کنفرانس نظریه گروه‌های ایران
نهمین کنفرانس نظریه گروه‌های ایران، بهمن 13۹۵، توسط دانشگاه کاشان - دانشکده علوم رياضی، در کاشان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/10 ادامه مطلبفراخوان نهمین کنفرانس فیزیک آماری، ماده چگال نرم و سیستم‌های پیچیده
نهمین کنفرانس فیزیک آماری، ماده چگال نرم و سیستم‌های پیچیده، دی 1395توسط دانشگاه شیراز ، انجمن فیزیک ایران در شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/10 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی زیست شناسی کاربردی و سبک زندگی
اولین کنفرانس ملی زیست شناسی کاربردی و سبک زندگی، فروردین 1396 توسط دانشگاه الزهرا (س) در تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/10 ادامه مطلبفراخوان چهاردهمین سمینار کشوری دانشجویی دانش و تندرستی
چهاردهمین سمینار کشوری دانشجویی دانش و تندرستی، اسفند 1395، توسط دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در شاهرود برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/10 ادامه مطلبفراخوان اولین کنگره دانشجویی منطقه ای، روش شناسی پژوهش ها در علوم زیست پزشکی
اولین کنگره دانشجویی منطقه ای، روش شناسی پژوهش ها در علوم زیست پزشکی، آذر 1395، توسط دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در بندرعباس برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/10 ادامه مطلبفراخوان ششمین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها (مراقبت مبتنی بر جامعه)
ششمین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها (مراقبت مبتنی بر جامعه)، آذر 1395، توسط دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ساری برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/10 ادامه مطلبفراخوان سومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانش (ICTCK 2016)
فراخوان سومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانش (ICTCK 2016)، دی ماه 1395 ،توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/10 ادامه مطلبفراخوان همایش جامع صفر تا صد مالیات
فراخوان همایش جامع صفر تا صد مالیات ، آذر 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/09 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس مدیریت و حسابداری آلمان
فراخوان دومین کنفرانس مدیریت و حسابداری آلمان - هامبورگ – دی ماه 1395 ،توسط Knowledge Innovation Communities در هامبورگ برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/09 ادامه مطلبفراخوان همایش بین المللی جاده ابریشم و دیپلماسی ترابری
فراخوان همایش بین المللی جاده ابریشم و دیپلماسی ترابری ، بهمن 1395 در شهر چابهار برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/09 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی مهندسی برق – دی ماه 1395 ،توسط آموزشگاه صنعت برق در اردبیل برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/09 ادامه مطلبفراخوان کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر جهان
فراخوان کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر جهان ، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/09 ادامه مطلبفراخوان دومین كنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی
فراخوان دومین كنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی، آذر 1395 در شهر بابلسر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/09 ادامه مطلبفراخوان اولین سمینار ملی بررسی چالش ها و راهکارهای مهندسی و مدیریتی احیای دریاچه ارومیه
فراخوان اولین سمینار ملی بررسی چالش ها و راهکارهای مهندسی و مدیریتی احیای دریاچه ارومیه ، آذر 1395 در شهر تبریز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/09 ادامه مطلبفراخوان همایش تسماح و مدارا در فرهنگ ایران و اسلام
فراخوان همایش تسماح و مدارا در فرهنگ ایران و اسلام، اسفند 1395 در شهر نجف آباد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/09 ادامه مطلبفراخوان نخستین همایش ملی انرژی های نو و توسعه پایدار
فراخوان نخستین همایش ملی انرژی های نو و توسعه پایدار- اسفند 1395 ،توسط دانشگاه ولایت در سیستان و بلوچستان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/09 ادامه مطلبفراخوان رويداد استارتاپ ويكند زيست محيطی
فراخوان رويداد استارتاپ ويكند زيست محيطی، آبان 1395 در شهر قزوین برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/09 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس تخصصی بهبود فرآیند زنجیره انتقال خون
فراخوان کنفرانس تخصصی بهبود فرآیند زنجیره انتقال خون ، آذر 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/09 ادامه مطلبفراخوان ششمین همایش ملی مهندسی ارزش
ششمین همایش ملی مهندسی ارزش، بهمن 1395، توسط انجمن مهندسی ارزش ایران در تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/08 ادامه مطلبفراخوان بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک
فراخوان بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک ، ارديبهشت 1396در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/08 ادامه مطلبفراخوان کنگره ژنتیک و بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
فراخوان کنگره ژنتیک و بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ، 15 بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/08 ادامه مطلبفراخوان عوامل تاثیرگذار بر موفقیت پایدار در کسب و کار
فراخوان عوامل تاثیرگذار بر موفقیت پایدار در کسب و کار ، 28 آبان 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/08 ادامه مطلبفراخوان پنجمین نشست تجاری ایران – آلمان با حضور تجار، بازرگانان و مدیران معتبر آلمانی
فراخوان پنجمین نشست تجاری ایران – آلمان با حضور تجار، بازرگانان و مدیران معتبر آلمانی ،16 آبان 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/08 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی واولین کنفرانس بین المللی مهندسی الکترونیک ،برق ورایانه
اولین کنفرانس ملی واولین کنفرانس بین المللی مهندسی الکترونیک ،برق ورایانه، دی1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/03 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانونی ایران
فراخوان پنجمین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانونی ایران ،آبان 1395 در شهر تهران شهر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/03 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی علوم کاربردی و علوم پایه درایران
اولین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی علوم کاربردی و علوم پایه درایران، آذر1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/03 ادامه مطلبفراخوان کنگره بین المللی فناوری های نوین پزشکی
فراخوان کنگره بین المللی فناوری های نوین پزشکی ، آذر 1395 در شهر تهران شهر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/03 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی واولین همایش بین المللی محیط زیست ،منابع طبیعی، کشاورزی و انرژی پاک
اولین همایش ملی واولین همایش بین المللی محیط زیست ،منابع طبیعی، کشاورزی و انرژی پاک، آذر1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/03 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی وچهارمین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی وکشاورزی ارگانیک
دومین کنفرانس بین المللی وچهارمین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی وکشاورزی ارگانیک، آذر1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/03 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی واولین کنفرانس بین المللی حسابداری ، مدیریت وصنایع ایران
اولین همایش ملی واولین کنفرانس بین المللی حسابداری ، مدیریت وصنایع ایران، آذر1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/03 ادامه مطلبفراخوان کنگره بین المللی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی
فراخوان کنگره بین المللی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی ،دی 1395 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/03 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و فرهنگی
اولین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و فرهنگی، آذر1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/03 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی، علوم دامی و صنایع تبدیلی کشاوزی
اولین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی، علوم دامی و صنایع تبدیلی کشاوزی، آذر1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/03 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام
فراخوان همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام ، اسفند 1395 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/03 ادامه مطلبفراخوان چهاردهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی
فراخوان چهاردهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی وآلرژی - اردیبهشت 1397 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/03 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی واولین همایش معماری پایدار،شهرسازی وتوسعه محیط زیست
اولین همایش ملی واولین همایش معماری پایدار،شهرسازی وتوسعه محیط زیست، آذر1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/03 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش بین المللی وششمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
سومین همایش بین المللی وششمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، آبان1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/03 ادامه مطلبفراخوان همایش بین المللی نقش ادیان ادیان در اخلاق صلح ، عفو و دوستی
همایش بین المللی نقش ادیان ادیان در اخلاق صلح ، عفو و دوستی ، اردیبهشت 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/03 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی دولت پژوهی: واکاوی نظری، کاربردی و آسیب شناختی
فراخوان همایش ملی دولت پژوهی: واکاوی نظری، کاربردی و آسیب شناختی ، اسفند 1395 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/03 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای
فراخوان همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای ،آبان 1395 در شهر مرودشت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/02 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش ملی وسومین همایش بین المللی ملی مدیریت و حسابداری ایران
سومین همایش ملی وسومین همایش بین المللی ملی مدیریت و حسابداری ایران، آذر 1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/02 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین ، آبان 1395 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/02 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش بین المللی وهفتمین همایش ملی گردشگری،جغرافیا و محیط زیست پایدار
چهارمین همایش بین المللی وهفتمین همایش ملی گردشگری،جغرافیا و محیط زیست پایدار، آذر 1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/02 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی صنایع غذایی و محصولات ارگانیک در ایران
اولین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی صنایع غذایی و محصولات ارگانیک در ایران، آذر 1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/02 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی نقش و جایگاه عربی نویسان و عربی سرایان ایرانی در رشد و شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی
فراخوان همایش ملی نقش و جایگاه عربی نویسان و عربی سرایان ایرانی در رشد و شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی، مهر 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/02 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش بین المللی وپنجمین همایش ملی معماری،عمران ومحیط زیست شهری
سومین همایش بین المللی وپنجمین همایش ملی معماری،عمران ومحیط زیست شهری، آذر 1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/02 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی ونوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی ونوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، آذر 1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/02 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
فراخوان اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو ، اردیبهشت 1395 در شهر بروجرد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/02 ادامه مطلبفراخوان پنجمین همایش بین‌المللی فلسفه دین معاصر
فراخوان پنجمین همایش بین‌المللی فلسفه دین معاصر ، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/02 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، روانشناسی، علوم اجتماعی
فراخوان اولین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، روانشناسی، علوم اجتماعی، آبان 1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/02 ادامه مطلبفراخوان دومين همايش ملي انرژي ( نگرشي نو بر توليد،بهره وري و ذخيره)
فراخوان دومين همايش ملي انرژي ( نگرشي نو بر توليد،بهره وري و ذخيره)، دی 1395 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/02 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی واولین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی
اولین همایش ملی واولین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی ، آبان 1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/02 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی نقش مدیریت استراتژیک و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در اقتصاد مقاومتی
فراخوان همایش ملی نقش مدیریت استراتژیک و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در اقتصاد مقاومتی - آبان 1395 در شهر کرج برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/02 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی دولت پژوهی: واکاوی نظری، کاربردی و آسیب شناختی
فراخوان مقالات همایش ملی دولت پژوهی: واکاوی نظری، کاربردی و آسیب شناختی ، اسفند 1395 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/02 ادامه مطلبفراخوان سیزدهمین کنفرانس ماده چگال
فراخوان مقاله سیزدهمین کنفرانس ماده چگال - بهمن 1395 ،توسط انجمن فیزیک ایران در تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/02 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران (کام)
پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران (کام) - فروردین 1396،توسط دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی در تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/02 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه
فراخوان مقاله دومین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه، بهمن 1395 توسط دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/02 ادامه مطلبفراخوان سومین سمینار نظریه عملگرها و کاربردهای آن
سومین سمینار نظریه عملگرها و کاربردهای آن، اسفند 1395 توسط دانشگاه فردوسی مشهد در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/02 ادامه مطلبفراخوان سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
فراخوان سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ، اسفند 1395 در شهر مازندران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند
1395/08/01 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران
پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران (کام) - فروردین 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند
1395/08/01 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس مهندسی مخابرات ایران
سومین کنفرانس مهندسی مخابرات ایران - اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/01 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی پدافند غیر عامل در قلمرو فضای سایبری
فراخوان کنفرانس ملی پدافند غیر عامل در قلمرو فضای سایبری - بهمن 1395 در شهر مراغه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/01 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری ، 29 آذرماه 95 توسط موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی در شهر اردبیل برگزار می شود .از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/01 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
عنوان دقیق همایش اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی، 6 اسفند ماه 1395 توسط موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری در شهر مشهد برگزار می شود .از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/01 ادامه مطلبفراخوان ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری، آذر 1395 توسط موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی دورتمند در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/07/29 ادامه مطلبفراخوان نخستین جشنواره تجلیل از مدیران و کارآفرینان برتر
نخستین جشنواره تجلیل از مدیران و کارآفرینان برتر ایرانی در سال 1396 توسط شرکت سراسازان بصیر و آسیا همایش در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/07/29 ادامه مطلبفراخوان نوزدهمین کنگره ملی شیمی ایران
نوزدهمین کنگره ملی شیمی ایران، اسفند 1395 توسط دانشگاه شیراز در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/07/29 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک،آذر 1395 توسط دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/07/29 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس جهانی مدیریت،اقتصاد،حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
فراخوان سومین کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم، آبان 1395 با همکاری مشترک دانشگاه آزاد زرقان، دانشگاه علمی کاربردی شوشتر، دانشگاه خوی و واحد پژوهش دانش پژوهان همایش آفرین شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند
1395/07/28 ادامه مطلبفراخوان نخستین کنگره دانشجویی صنایع غذایی ایران
نخستین کنگره دانشجویی صنایع غذایی ایران ،آذر 1395 در شهر رشت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/07/28 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی نقش زنان در توسعه پایدار
فراخوان همایش ملی نقش زنان در توسعه پایدار ، آذر 1395 در شهر دامغان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/07/28 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی نظام آموزش عالی و اقتصاد مقاومتی
فراخوان همایش ملی نظام آموزش عالی و اقتصاد مقاومتی - اسفند1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/07/28 ادامه مطلبفراخوان همایش علمی توسعه حرفه ای :نگاهی نو به تکریم معلم
فراخوان همایش علمی توسعه حرفه ای :نگاهی نو به تکریم معلم - آذر 1395 در شهر همدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/07/28 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی،حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
سومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی،حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم - آبان 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/07/28 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها
دومین کنفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها ، بهمن 1395 توسط دانشگاه اصفهان در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/07/28 ادامه مطلبفراخوان سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
فراخوان سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،اسفند1395 توسط دانشگاه علوم و فنون مازندران با همکاری انجمن علمی مهندسی صنایع ایران در شهر مازندران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/07/28 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی
اولین همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی، اردیبهشت 1396 توسط دانشگاه پیام نور مرکز فریدونشهر در شهر فریدونشهر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/07/28 ادامه مطلبفراخوان چهاردهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی وآلرژی
چهاردهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی وآلرژی،اسفند ۱۳۹5 توسط انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی در شهر تهران برگزار می شود.از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/07/27 ادامه مطلبفراخوان نوزدهمین کنگره ملی شیمی ایران
نوزدهمین کنگره ملی شیمی ایران ،اسفند 1395 توسط دانشگاه شیراز، انجمن شیمی ایران در شهر شیرازبرگزار می شود.از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/07/27 ادامه مطلبفراخوان نخستین کنفرانس بین­ المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران
نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران،شهریور ماه 1396 توسط دانشگاه تربیت مدرس با همکاری:انجمن بین ­المللی علوم باغبانی.انجمن علوم باغبانی ایران.معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی ایران. در شهر تهران برگزار می شود.از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/07/27 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام
همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام ،اسفند ماه ۱۳۹۵ توسط سازمان نظام دامپزشکی استان اصفهان در شهر اصفهان برگزار می شود.از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/07/27 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی
کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی ،اسفند ماه ۱۳۹۵ توسط باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال در شهر تهران برگزار می شود.از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/07/27 ادامه مطلبلینک عضویت تلگرام بنیاد همایش
نویسندگان و پژوهشگران گرامی جهت دریافت روزانه اخبار و اطلاعیه های همایش های کشور می توانند به عضویت کانال تلگرام بنیاد همایش درآیند. لازم به ذکر است که جهت عضویت در کانال حتما باید ورژن جدید تلگرام نصب گرددادامه مطلب...
1394/08/01 ادامه مطلبمرکز همایش‌های وزارت علوم در همدان ساخته می‌شود
استاندار همدان پس از دیدار با وزیر علوم از ادامه ساخت مرکز همایش های ملی و بین المللی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی وزارت علوم در همدان خبر داد و انتقال آن از همدان به تهران را منتفی دانست ادامه مطلب...
1394/07/23 ادامه مطلب


نیک کنفرانس(سامانه رایگان ثبت رویدادهای علمی کشور)


نماد الکترونیکی
لوگو ستاد ساماندهی
logo-samandehi
عضویت دربنیاد همایشسامانه جدید ثبت کنفرانس
نیک کنفرانس
 

سامانه جدید ثبت کنفرانس
ConfPaper
 

 
کانال رسمی تلگرام
 
موسسه خیریه محک
 
همکاران راهبردی
لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران