بنیاد همایش
آمار بازدید
بازدید امروز : 230
بازدید کل : 242277
کاربران آنلاین : 2
فراخوان اولین کنفرانس ملی واولین کنفرانس بین المللی مهندسی الکترونیک ،برق ورایانه                فراخوان پنجمین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانونی ایران

فراخوان اولین کنفرانس ملی واولین کنفرانس بین المللی مهندسی الکترونیک ،برق ورایانه
اولین کنفرانس ملی واولین کنفرانس بین المللی مهندسی الکترونیک ،برق ورایانه، دی1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/03 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانونی ایران
فراخوان پنجمین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانونی ایران ،آبان 1395 در شهر تهران شهر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/03 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی علوم کاربردی و علوم پایه درایران
اولین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی علوم کاربردی و علوم پایه درایران، آذر1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/03 ادامه مطلبفراخوان کنگره بین المللی فناوری های نوین پزشکی
فراخوان کنگره بین المللی فناوری های نوین پزشکی ، آذر 1395 در شهر تهران شهر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/03 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی واولین همایش بین المللی محیط زیست ،منابع طبیعی، کشاورزی و انرژی پاک
اولین همایش ملی واولین همایش بین المللی محیط زیست ،منابع طبیعی، کشاورزی و انرژی پاک، آذر1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/03 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی وچهارمین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی وکشاورزی ارگانیک
دومین کنفرانس بین المللی وچهارمین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی وکشاورزی ارگانیک، آذر1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/03 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی واولین کنفرانس بین المللی حسابداری ، مدیریت وصنایع ایران
اولین همایش ملی واولین کنفرانس بین المللی حسابداری ، مدیریت وصنایع ایران، آذر1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/03 ادامه مطلبفراخوان کنگره بین المللی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی
فراخوان کنگره بین المللی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی ،دی 1395 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/03 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و فرهنگی
اولین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و فرهنگی، آذر1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/03 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی، علوم دامی و صنایع تبدیلی کشاوزی
اولین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی، علوم دامی و صنایع تبدیلی کشاوزی، آذر1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/03 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام
فراخوان همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام ، اسفند 1395 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/03 ادامه مطلبفراخوان چهاردهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی
فراخوان چهاردهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی وآلرژی - اردیبهشت 1397 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/03 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی واولین همایش معماری پایدار،شهرسازی وتوسعه محیط زیست
اولین همایش ملی واولین همایش معماری پایدار،شهرسازی وتوسعه محیط زیست، آذر1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/03 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش بین المللی وششمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
سومین همایش بین المللی وششمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، آبان1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/03 ادامه مطلبفراخوان همایش بین المللی نقش ادیان ادیان در اخلاق صلح ، عفو و دوستی
همایش بین المللی نقش ادیان ادیان در اخلاق صلح ، عفو و دوستی ، اردیبهشت 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/03 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی دولت پژوهی: واکاوی نظری، کاربردی و آسیب شناختی
فراخوان همایش ملی دولت پژوهی: واکاوی نظری، کاربردی و آسیب شناختی ، اسفند 1395 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/03 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای
فراخوان همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای ،آبان 1395 در شهر مرودشت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/02 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش ملی وسومین همایش بین المللی ملی مدیریت و حسابداری ایران
سومین همایش ملی وسومین همایش بین المللی ملی مدیریت و حسابداری ایران، آذر 1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/02 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین ، آبان 1395 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/02 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش بین المللی وهفتمین همایش ملی گردشگری،جغرافیا و محیط زیست پایدار
چهارمین همایش بین المللی وهفتمین همایش ملی گردشگری،جغرافیا و محیط زیست پایدار، آذر 1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/02 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی صنایع غذایی و محصولات ارگانیک در ایران
اولین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی صنایع غذایی و محصولات ارگانیک در ایران، آذر 1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/02 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی نقش و جایگاه عربی نویسان و عربی سرایان ایرانی در رشد و شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی
فراخوان همایش ملی نقش و جایگاه عربی نویسان و عربی سرایان ایرانی در رشد و شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی، مهر 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/02 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش بین المللی وپنجمین همایش ملی معماری،عمران ومحیط زیست شهری
سومین همایش بین المللی وپنجمین همایش ملی معماری،عمران ومحیط زیست شهری، آذر 1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/02 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی ونوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی ونوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، آذر 1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/02 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
فراخوان اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو ، اردیبهشت 1395 در شهر بروجرد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/02 ادامه مطلبفراخوان پنجمین همایش بین‌المللی فلسفه دین معاصر
فراخوان پنجمین همایش بین‌المللی فلسفه دین معاصر ، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/02 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی واولین کنفرانس بین المللی مدیریت، روانشناسی، علوم اجتماعی
فراخوان اولین کنفرانس ملی واولین کنفرانس بین المللی مدیریت، روانشناسی، علوم اجتماعی، آبان 1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/02 ادامه مطلبفراخوان دومين همايش ملي انرژي ( نگرشي نو بر توليد،بهره وري و ذخيره)
فراخوان دومين همايش ملي انرژي ( نگرشي نو بر توليد،بهره وري و ذخيره)، دی 1395 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/02 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی واولین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی
اولین همایش ملی واولین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی ، آبان 1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/02 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی نقش مدیریت استراتژیک و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در اقتصاد مقاومتی
فراخوان همایش ملی نقش مدیریت استراتژیک و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در اقتصاد مقاومتی - آبان 1395 در شهر کرج برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/02 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی دولت پژوهی: واکاوی نظری، کاربردی و آسیب شناختی
فراخوان مقالات همایش ملی دولت پژوهی: واکاوی نظری، کاربردی و آسیب شناختی ، اسفند 1395 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/02 ادامه مطلبفراخوان سیزدهمین کنفرانس ماده چگال
فراخوان مقاله سیزدهمین کنفرانس ماده چگال - بهمن 1395 ،توسط انجمن فیزیک ایران در تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/02 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران (کام)
پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران (کام) - فروردین 1396،توسط دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی در تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/02 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه
فراخوان مقاله دومین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه، بهمن 1395 توسط دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/02 ادامه مطلبفراخوان سومین سمینار نظریه عملگرها و کاربردهای آن
سومین سمینار نظریه عملگرها و کاربردهای آن، اسفند 1395 توسط دانشگاه فردوسی مشهد در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/02 ادامه مطلبفراخوان سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
فراخوان سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ، اسفند 1395 در شهر مازندران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند
1395/08/01 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران
پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران (کام) - فروردین 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند
1395/08/01 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس مهندسی مخابرات ایران
سومین کنفرانس مهندسی مخابرات ایران - اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/01 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی پدافند غیر عامل در قلمرو فضای سایبری
فراخوان کنفرانس ملی پدافند غیر عامل در قلمرو فضای سایبری - بهمن 1395 در شهر مراغه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/01 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری ، 29 آذرماه 95 توسط موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی در شهر اردبیل برگزار می شود .از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/01 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
عنوان دقیق همایش اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی، 6 اسفند ماه 1395 توسط موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری در شهر مشهد برگزار می شود .از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/01 ادامه مطلبفراخوان ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری، آذر 1395 توسط موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی دورتمند در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/07/29 ادامه مطلبفراخوان نخستین جشنواره تجلیل از مدیران و کارآفرینان برتر
نخستین جشنواره تجلیل از مدیران و کارآفرینان برتر ایرانی در سال 1396 توسط شرکت سراسازان بصیر و آسیا همایش در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/07/29 ادامه مطلبفراخوان نوزدهمین کنگره ملی شیمی ایران
نوزدهمین کنگره ملی شیمی ایران، اسفند 1395 توسط دانشگاه شیراز در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/07/29 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک،آذر 1395 توسط دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/07/29 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس جهانی مدیریت،اقتصاد،حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
فراخوان سومین کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم، آبان 1395 با همکاری مشترک دانشگاه آزاد زرقان، دانشگاه علمی کاربردی شوشتر، دانشگاه خوی و واحد پژوهش دانش پژوهان همایش آفرین شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند
1395/07/28 ادامه مطلبفراخوان نخستین کنگره دانشجویی صنایع غذایی ایران
نخستین کنگره دانشجویی صنایع غذایی ایران ،آذر 1395 در شهر رشت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/07/28 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی نقش زنان در توسعه پایدار
فراخوان همایش ملی نقش زنان در توسعه پایدار ، آذر 1395 در شهر دامغان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/07/28 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی نظام آموزش عالی و اقتصاد مقاومتی
فراخوان همایش ملی نظام آموزش عالی و اقتصاد مقاومتی - اسفند1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/07/28 ادامه مطلبفراخوان همایش علمی توسعه حرفه ای :نگاهی نو به تکریم معلم
فراخوان همایش علمی توسعه حرفه ای :نگاهی نو به تکریم معلم - آذر 1395 در شهر همدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/07/28 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی،حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
سومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی،حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم - آبان 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/07/28 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها
دومین کنفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها ، بهمن 1395 توسط دانشگاه اصفهان در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/07/28 ادامه مطلبفراخوان سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
فراخوان سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،اسفند1395 توسط دانشگاه علوم و فنون مازندران با همکاری انجمن علمی مهندسی صنایع ایران در شهر مازندران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/07/28 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی
اولین همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی، اردیبهشت 1396 توسط دانشگاه پیام نور مرکز فریدونشهر در شهر فریدونشهر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/07/28 ادامه مطلبفراخوان چهاردهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی وآلرژی
چهاردهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی وآلرژی،اسفند ۱۳۹5 توسط انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی در شهر تهران برگزار می شود.از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/07/27 ادامه مطلبفراخوان نوزدهمین کنگره ملی شیمی ایران
نوزدهمین کنگره ملی شیمی ایران ،اسفند 1395 توسط دانشگاه شیراز، انجمن شیمی ایران در شهر شیرازبرگزار می شود.از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/07/27 ادامه مطلبفراخوان نخستین کنفرانس بین­ المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران
نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران،شهریور ماه 1396 توسط دانشگاه تربیت مدرس با همکاری:انجمن بین ­المللی علوم باغبانی.انجمن علوم باغبانی ایران.معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی ایران. در شهر تهران برگزار می شود.از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/07/27 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام
همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام ،اسفند ماه ۱۳۹۵ توسط سازمان نظام دامپزشکی استان اصفهان در شهر اصفهان برگزار می شود.از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/07/27 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی
کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی ،اسفند ماه ۱۳۹۵ توسط باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال در شهر تهران برگزار می شود.از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/07/27 ادامه مطلبلینک عضویت تلگرام بنیاد همایش
نویسندگان و پژوهشگران گرامی جهت دریافت روزانه اخبار و اطلاعیه های همایش های کشور می توانند به عضویت کانال تلگرام بنیاد همایش درآیند. لازم به ذکر است که جهت عضویت در کانال حتما باید ورژن جدید تلگرام نصب گرددادامه مطلب...
1394/08/01 ادامه مطلبمرکز همایش‌های وزارت علوم در همدان ساخته می‌شود
استاندار همدان پس از دیدار با وزیر علوم از ادامه ساخت مرکز همایش های ملی و بین المللی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی وزارت علوم در همدان خبر داد و انتقال آن از همدان به تهران را منتفی دانست ادامه مطلب...
1394/07/23 ادامه مطلب


اولین کنفرانس ملی واولین کنفرانس بین المللی مهندسی الکترونیک ،برق ورایانه

آخرین مهلت ارسال مقاله: 30آذر1395

اعلام نتیجه داوری:یک هفته پس از ارسال مقاله

ارسال فایل پذیرش الکترونیک:حداکثر 3 روز پس از اخذ پذیرش

تاريخ برگزاري کنفرانس: 7دی 1395

سطح کنفرانس: بین المللی و ملی


اولین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی علوم کاربردی و علوم پایه درایران
 
آخرین مهلت ارسال مقاله: 25آذر1395

اعلام نتیجه داوری:یک هفته پس از ارسال مقاله

ارسال فایل پذیرش الکترونیک:حداکثر 3 روز پس از اخذ پذیرش

تاريخ برگزاري کنفرانس: 4دی 1395

سطح کنفرانس: بین المللی و ملی


اولین همایش ملی واولین همایش بین المللی محیط زیست ،منابع طبیعی، کشاورزی و انرژی پاک
 
آخرین مهلت ارسال مقاله: 20آذر1395
اعلام نتیجه داوری:یک هفته پس از ارسال مقاله

ارسال فایل پذیرش الکترونیک:حداکثر 3 روز پس از اخذ پذیرش

تاريخ برگزاري کنفرانس: 30آذر1395

سطح کنفرانس: بین المللی و ملی


دومین کنفرانس بین المللی وچهارمین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی وکشاورزی ارگانیک

آخرین مهلت ارسال مقاله: 15آذر1395

آخرین مهلت ثبت نام:15آذر1395   

تاريخ برگزاري کنفرانس
:
 25 آذر1395


سطح کنفرانس: بین المللی و ملی


اولین همایش ملی واولین کنفرانس بین المللی حسابداری ، مدیریت وصنایع ایران

آخرین مهلت ارسال مقاله:
 10آذر1395

اعلام نتیجه داوری:یک هفته پس از ارسال مقاله

ارسال فایل پذیرش الکترونیک:حداکثر 3 روز پس از اخذ پذیرش

تاريخ برگزاري کنفرانس: 16آذر1395

سطح کنفرانس: بین المللی و ملی


اولین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و فرهنگی
 
آخرین مهلت ارسال مقاله: 12آذر1395

اعلام نتیجه داوری:یک هفته پس از ارسال مقاله

ارسال فایل پذیرش الکترونیک:حداکثر 3 روز پس از اخذ پذیرش

تاريخ برگزاري کنفرانس: 16آذر1395

سطح کنفرانس: بین المللی و ملی


اولین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی، علوم دامی و صنایع تبدیلی کشاوزی
 
آخرین مهلت ارسال مقاله: 6آذر1395

اعلام نتیجه داوری:یک هفته پس از ارسال مقاله

ارسال فایل پذیرش الکترونیک:حداکثر 3 روز پس از اخذ پذیرش

تاريخ برگزاري کنفرانس: 16آذر1395

سطح کنفرانس: بین المللی و ملی


اولین همایش ملی واولین همایش معماری پایدار،شهرسازی وتوسعه محیط زیست
 
آخرین مهلت ارسال مقاله: 7آذر1395

اعلام نتیجه داوری:یک هفته پس از ارسال مقاله

ارسال فایل پذیرش الکترونیک:حداکثر 3 روز پس از اخذ پذیرش

تاريخ برگزاري کنفرانس: 14آذر1395
سطح کنفرانس: بین المللی و ملی


سومین همایش بین المللی وششمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار

آخرین مهلت ارسال مقاله: 25آبان1395

اعلام نتیجه داوری:یک هفته پس از ارسال مقاله

ارسال فایل پذیرش الکترونیک:حداکثر 3 روز پس از اخذ پذیرش

تاريخ برگزاري کنفرانس: 11آذر1395


سطح کنفرانس: بین المللی و ملی


سومین همایش ملی وسومین همایش بین المللی ملی مدیریت و حسابداری ایران

آخرین مهلت ارسال مقاله: 29آبان1395

اعلام نتیجه داوری:یک هفته پس از ارسال مقاله

ارسال فایل پذیرش الکترونیک:حداکثر 3 روز پس از اخذ پذیرش

تاريخ برگزاري کنفرانس: 11آذر1395

سطح کنفرانس: بین المللی و ملی


چهارمین همایش بین المللی وهفتمین همایش ملی گردشگری،جغرافیا و محیط زیست پایدار

آخرین مهلت ارسال مقاله: 2آذر1395

اعلام نتیجه داوری:یک هفته پس از ارسال مقاله

ارسال فایل پذیرش الکترونیک:حداکثر 3 روز پس از اخذ پذیرش

تاريخ برگزاري کنفرانس: 7آذر1395

سطح کنفرانس: بین المللی و ملی


اولین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی صنایع غذایی و محصولات ارگانیک در ایران
 
آخرین مهلت ارسال مقاله: 25آبان1395

اعلام نتیجه داوری:یک هفته پس از ارسال مقاله

ارسال فایل پذیرش الکترونیک:حداکثر 3 روز پس از اخذ پذیرش

تاريخ برگزاري کنفرانس: 5آذر1395
سطح کنفرانس: بین المللی و ملی


سومین همایش بین المللی وپنجمین همایش ملی معماری،عمران ومحیط زیست شهری

آخرین مهلت ارسال مقاله: 29آبان1395
اعلام نتیجه داوری:یک هفته پس از ارسال مقاله

ارسال فایل پذیرش الکترونیک:حداکثر 3 روز پس از اخذ پذیرش

تاريخ برگزاري کنفرانس: 4آذر1395

سطح کنفرانس: بین المللی و ملیاولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی ونوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

آخرین مهلت ارسال مقاله: 25آبان1395

اعلام نتیجه داوری:یک هفته پس از ارسال مقاله

ارسال فایل پذیرش الکترونیک:حداکثر 3 روز پس از اخذ پذیرش

تاريخ برگزاري کنفرانس: 4آذر1395

سطح کنفرانس: بین المللی و ملی


اولین کنفرانس ملی واولین کنفرانس بین المللی مدیریت، روانشناسی، علوم اجتماعی

آخرین مهلت ارسال مقاله: 22آبان1395

اعلام نتیجه داوری:یک هفته پس از ارسال مقاله

ارسال فایل پذیرش الکترونیک:حداکثر 3 روز پس از اخذ پذیرش

تاريخ برگزاري کنفرانس: 29آبان1395

سطح کنفرانس: بین المللی و ملی


اولین همایش ملی واولین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی
 
آخرین مهلت ارسال مقاله: 18آبان1395

اعلام نتیجه داوری:یک هفته پس از ارسال مقاله

ارسال فایل پذیرش الکترونیک:حداکثر 3 روز پس از اخذ پذیرش

تاريخ برگزاري کنفرانس: 27آبان1395

سطح کنفرانس: بین المللی و ملی


مرکزاطلاع رسانی بنیاد همایش


      

                                 

 

نماد الکترونیکی
لوگو ستاد ساماندهی
logo-samandehi
عضویت در خبرنامه

 
کانال رسمی تلگرام
 
موسسه خیریه محک
 
همکاران راهبردی