بنیاد همایش
آمار بازدید
بازدید امروز : 140
بازدید کل : 416047
کاربران آنلاین : 3
فراخوان چهاردهمین کنفرانس آمار ایران

فراخوان چهاردهمین کنفرانس آمار ایران ، شهریور 1397 در شهر شاهرود برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.

 برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شاهرود ، انجمن آمار ایران

مکان برگزاري: شاهرود -  دانشگاه صنعتی شاهرود

تلفن تماس با دبيرخانه: 32300235-023

وب سايت همايش: isc14.shahroodut.ac.ir

ایمیل: isc14@shahroodut.ac.irبازگشت1396/05/02